Enquête "Iedereen Burgemeester"

Hoe zou u zelf Meulebeke besturen? Wat kan er beter? Wat moet er veranderen? 
inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel het beleid in uw gemeente bepalen. U kan hier deze bevraging invullen.
Want uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Meulebeke is ook van u. 
Deze bevraging is anoniem. Als u meer wilt te weten komen van N-VA Meulebeke, noteer dan ook uw e-mail adres.
Alvast bedankt

helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Ik voel me veilig in het verkeer in Meulebeke
Er is een vlotte verkeersdoorstroming in het centrum
De wegen zijn goed onderhouden
Er is voldoende parkeergelegenheid
Het aanbod openbaar vervoer is voldoende
Er zijn voldoende en goede fietspaden
De wegsignalisatie is voldoende
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Burgemeester en schepenen zijn goed bereikbaar
Burgemeester en schepenen kennen hun bevoegdheden/dossiers
De openingsuren van het gemeenteloket zijn goed
Het bestuur luistert naar mij bij wegenwerken
Het bestuur geeft de inwoner voldoende inspraak
Er is voldoende transparantie door het bestuur
Er is voldoende inspraak voor de burger door het bestuur
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Ik voel mij veilig in de gemeente
Er zijn de voorbije periode inbraken geweest in mijn buurt
Het gemeentebestuur neemt voldoende maatregelen om inbraken tegen te gaan
Wanneer de straatlichten ’s avonds dimmen is het te donker in mijn buurt
Voor mij mogen de straatlichten gedoofd blijven
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Er zijn genoeg evenementen in de gemeente
Er is voldoende speelruimte in mijn buurt
Er is voldoende groen in mijn buurt
Er is voldoende bebloeming in de gemeente
Er zijn voldoende mogelijkheden voor de jeugd in mijn gemeente
Er zijn voldoende sportmogelijkheden in mijn gemeente
De accommodatie is voldoende onderhouden
De kerkhoven zijn goed onderhouden