Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 22 september 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

MEULEBEKE - De eerste zitting van de gemeenteraad na de grote vakantie, was er één die in anderhalf uur tijd werd afgehandeld. Vier punten stonden op de dagorde, de oppositie (N-VA) zorgde voor nog eens zeven bijkomende punten. De vergadering startte met de mededeling dat Peter D’Haeyere (VRIJ) …

Op 14 september 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De gemeenteraad van 13 september 2017 werd overheerst door vragen en voorstellen van de N-VA-fractie. De door de meerderheid, vier voorgestelde agendapunten werden in 13 minuten afgehaspeld, waarna er ruim een uur aandacht was voor de bezorgdheden en voorstellen  van de N-VA. Op de gewone agenda …

Op 14 september 2017, over deze onderwerpen: beleid gemeente, Gemeenteraad

Bij het begin van deze legislatuur ging de de CD&V-meerderheid met de grove borstel door het gemeentepersoneel en haar statuut. Naast diverse ontslagen binnen  de gemeente-  en ocmw-diensten,  werd ook, zonder deftig sociaal overleg, geraakt aan het personeelsstatuut van ons Meulebeeks OCMW- en …

Op 20 juli 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Nieuw industrieterrein heet Haandeput Het nieuwe industrieterrein tussen de Tieltstraat, Marialoopsteenweg en de Haandeput in Meulebeke zal Haandeput heten.De nieuwe straat die er wordt aangelegd, zal de naam Ambachtenlaan dragen. Burgemeester Dirk Verwilst (CD&V) geeft nog mee dat de werken eind …

Op 14 juli 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

N-VA is voorstander van een extra ondersteuning voor jeugdverenigingen via een subsidie voor de aankoop of huur om op kamp te gaan of door zelf tenten ter beschikking te stelen. Maar voor het bestuur is dit geen prioriteit. "Er is maar één jeugdvereniging die op kamp gaat met kampen, en dan nog …

Op 14 juli 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Meulebeke bekijkt of het mogelijk is om extra buffercapaciteit te realiseren. Het was N-VA die tijdens de gemeenteraad het voorstel deed naar aanleiding van de huidige droogte. "Het Meulebeeks bufferbekken aan de Brouckenstraat was na een tijd zo goed als leeg. We stellen voor om de buffercapaciteit …