Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 16 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Oppositiepartij N-VA blijft er voor pleiten dat de gemeente de MUG-heli ook financieel gaat ondersteunen. De heli dreigt door hoog oplopende kosten te verdwijnen en daarom stelt de partij voor dat de gemeente 0,15 eurocent per inwoner bijdraagt. Op de gemeenteraad ontspon zich een verhitte discussie …

Op 14 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De veiligheid van heel wat gemeentelijke websites werd onlangs door enkele ethische hackers getest. De Meulebeekse webstek kwam er uit met het label 'matig'. "Vooral aan de veiligheid van formulieren is nog werk", aldus raadslid Rik Vergote. "Via die weg kan men vaak aan adresgegevens van mensen …

Op 13 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

MEULEBEKE - Zowel qua opkomst als duur was de gemeenteraad van oktober maar een mager beestje. Met zeven reguliere en vier extra punten op het programma werd de agenda in een uurtje afgehaspeld. Naar jaarlijkse gewoonte werden de budgetten voor de vier kerkfabrieken op Sint-Amandus, de Paanders, …

Op 12 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 11 oktober 2017 bekwam de N-VA-fractie dat  de gemeentelijke OCMW-gebouwen een Energieprestatiediagnose zullen ondergaan. Het is het Vlaams Energiebedrijf (VEB) dat deze gebouwen zal bekijken op efficiënt Energiegebruik. Zelfs als er in het verleden al acties ondernomen werden …

Op 11 oktober 2017, over deze onderwerpen: beleid gemeente

Deze week publiceerde de krant "De Tijd" de online infopagina voor alle gemeenten in Vlaanderen. Enkele opmerkelijke cijfers voor Meulebeke: Meulebeke spendeerde in 2015 minder aan leren en onderwijs dan gelijkaardige gemeenten: 3 euro tegenover een gemiddelde onder gelijken van 60 euro per …

Op 3 oktober 2017, over deze onderwerpen: Vrije Tijd

In 1929 werd tijdens een vergadering voor dierenbeschermers besloten dat er een speciale dag moest komen voor de dieren. Een dag waarop stil gestaan wordt bij de rechten van dieren, zoals het recht dat dieren niet verwaarloosd mogen worden. Maar waarom is dierendag eigenlijk op 4 oktober? Onstaan …