Aanleg Haandeput gaat van start

Op 3 januari 2017, over deze onderwerpen: beleid gemeente, ecologie

De inwoners van Haandeput kijken met gemengde gevoelens terug. "Het is goed dat we eruit zijn geraakt, maar dat is alleen maar gelukt omdat we juridische stappen ondernomen hebben",

De Haandeput bestaat nu nog uit een reeks akkers en een zestal woningen, maar daar komt vanaf dit jaar verandering in. Sinds kort zijn de eerste sleuven getrokken om straten en nutsleidingen aan te leggen. De bouw van de bedrijven zelf zal na de zomer van start gaan.

Er is 10 hectare voor lokale bedrijven en nog eens 4,5 hectare voor grotere regionale bedrijven voorzien. "Ik ben blij dat de start eindelijk gegeven is, want door een archeologisch onderzoek heeft het project zelfs nog een jaar vertraging vertraging opgelopen", vertelt burgemeester Dirk Verwilst (CD&V). "We hebben in 2011 een gemeentelijk structuurplan gecreëerd die deze zone mogelijk maakt. De gemeente had het terrein aanvankelijk liever langs de Brugsesteenweg gezien, maar de WVI - die het project coördineert - gaf de voorkeur aan de Haandeput. Niet lang daarna ontstond heel wat protest om enkele huizen aanvankelijk gingen moeten wijken. Vanuit het perspectief van die inwoners begreep ik dat, maar het was uiteindelijk de WVI die dat voorstelde en wij die dat moesten communiceren. Dat was geen gemakkelijke periode, maar we zijn er uit geraakt."

Groenbuffer

De oplossing die nu op tafel ligt is dat de gezinnen mogen blijven en dat er in ruil een voldoende grote groenbuffer komt die hen van de bedrijven zou afschermen.

"Een mooi compromis", vindt Verwilst. "Het eerste half jaar volgen nutswerken, na de zomer kunnen de eerste bedrijven beginnen met bouwen. Eind januari volgt een infovergadering voor de 28 ondernemers die al een voortraject doorlopen hebben en kans maken om er straks een stuk grond te kopen. Afgaande op de geïnteresseerden die er nu al bij zitten, belooft de nieuwe zone een boost voor onze lokale economie te zijn. Heel wat bedrijven verhuizen naar daar omdat ze in het centrum te veel ingesloten zitten en er komen ook enkele grote spelers. Dat gaat sowieso nieuwe jobs opleveren. Zo zijn er contacten met een aardappelverwerkend bedrijf en is er interesse van een decoratiezaak en een tuinbouwbedrijf. Ook enkele jonge startende ondernemers engageren zich."

De inwoners van Haandeput kijken met gemengde gevoelens terug. "Het is goed dat we eruit zijn geraakt, maar dat is alleen maar gelukt omdat we juridische stappen ondernomen hebben", stipt Stijn Maes, die met zijn vrouw en kinderen vlakbij het terrein woont, aan.

"Toen ze me wilden onteigenen heb ik voet bij stuk gehouden en geweigerd te tekenen. Pas na verloop van tijd en na het inschakelen van een advocaat kwam die alternatieve oplossing uit de bus. Veel inspraak is er dan ook nooit geweest. De voorbije twee jaar hebben we zelfs niemand meer gehoord. We wisten dat de werken begonnen zijn, omdat er plots bulldozers opdaagden. Om maar te zeggen dat niet alles van harte verloopt, maar met deze oplossing heb ik wel vrede. Ik moest wel 500 meter tuin afstaan, maar in ruil krijgen we een groenbuffer die groter dan normaal is. Toch zullen we er streng op blijven toezien dat er hier geen hinderende bedrijven voor de buurt zullen komen."

VALENTIJN DUMOULEIN (HLN 2 januari 2017)

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is