Afslanking provincies is ingezet: met nadruk op less

Op 26 januari 2017, over deze onderwerpen: Provincie
Afslanking provincies is ingezet: met nadruk op less

Less is more

Less is more. Zo begon de eerste gedeputeerde zijn openingsspeech. Sommigen noemen dit ‘the state of the union’, maar persoonlijk vind ik deze term toch wat te hoog gegrepen voor de provincieraad. Maar goed de uitdrukking, less is more, sprak me wel aan. In het debat dat we hier onlangs voerden over de interne staatshervorming, kwam ook al naar voor dat we nu vooruit moeten kijken en de middelen en taken die de provincie nog werd toebedeeld, zo goed mogelijk invullen. Ik ben verheugd om te zien dat de discussies opnieuw over inhoud gingen en niet meer over zaken waarvan de beslissingen toch op Vlaams niveau genomen worden. De provinciale financiering en de verdere ondersteuning voor Unie-K zijn dan ook louter uitvoeringen van akkoorden die werden gemaakt met Vlaanderen. We moeten dan ook geen dubbelzinnige pogingen ondernemen om dit onderuit te halen. Laat me dan nog maar eens herhalen dat wij ons blijven concentreren op de inhoud voor 2017, 2018 en 2019.

Markante feiten

We zetten de markante feiten voor het grote publiek op een rijtje.

Gebiedsgerichte werking

Vooreerst zien we dat deze meerderheid volop inzet op gebiedsgerichte werking. Na de viering van 20 jaar gebiedsgerichte werking slaat de turbo blijkbaar goed aan. Dit is een goede zaak.

Onvermijdelijk zien we dan ook dat de provincie opgedeeld wordt in verschillende gebieden. In plaats van die ene grotere provincie wordt er nu bewust gekozen voor de kleinere regio’s. In vroegere discussies over de hervorming van politieke structuren heeft N-VA steeds de kaart getrokken van dergelijke regio’s. Noem het streekgebieden, stadsregio’s of nog wat anders: het principe blijft hetzelfde. De voorstanders van nu waren toen zeker niet mals met hun commentaren ten overstaan van onze partij. Ik catalogeer dit dan ook graag onder voortschrijdend inzicht.  Gezien gebiedsgericht werking nu overal aanwezig is, vragen wij ons wel af waarom dit nog als apart beleidsdomein moet blijven bestaan. Volgens ons zou het efficiënter zijn om dit dan te schrappen.

Wateroverlast

Eén van de speerpunten van de provincie is ‘Eerst droge voeten’. Daar is al veel werk in gestoken met zichtbaar resultaat. Daarom vinden we het jammer dat er niet meer werd geïnvesteerd hierin zodat de knelpunten nog vlugger kunnen aangepakt worden. Zeker nu er in andere domeinen uitgaven zijn weggevallen of zouden kunnen wegvallen. Iedere keer als er nog maar eens een kleine zondvloed over onze provincie trekt, zal de roep steeds luider worden. Hoewel de dienst hier haar uiterste best doet, worden de plannen die zij nu uittekenen pas veel later uitgevoerd. Daarom moeten we vandaag alle registers opentrekken om te kunnen voldoen aan de noden van morgen. Dit vraagt om een groter budget. De meerderheid zal bij budgetwijzigingen waar dit budget verhoogd wordt, steeds kunnen rekenen op de positieve reactie en steun van de N-VA-fractie.

Verhoging budget toerisme

Toerisme heeft de N-VA ook altijd na aan het hart gelegen. We kunnen ons dan ook vinden in de verhoogde budgetten voor toerisme. Dit lijkt voor ons een evidentie in deze toerismegerichte provincie.

Bedrijfsbelasting hervormen

De hervormingen voor de bedrijvenbelastingen dienen worden doorgevoerd zoals men in Antwerpen heeft gedaan. Ja hoor, hoewel er sommigen aan twijfelen, gebeuren er ook goede zaken in Antwerpen. Daar houdt men elk jaar het totale bedrag dat men ophaalt aan belastingen voor bedrijven constant. Dit betekent hoe meer bedrijven er zijn, hoe minder die bedrijven moeten betalen. Dit lijkt ons een faire benadering van de bedrijvenbelastingen. 

Daling reserves

We merken ook op dat de reserves sterk dalen. De laatste 2 jaar wordt door stijgende investeringen meer geld uitgegeven dan er binnen komt. Dit ritme kan aangehouden worden tot een paar jaar voorbij deze bestuursperiode dankzij het budgettaire overschot dat in de jaren daarvoor werd opgebouwd. Daarna dringen zich keuzes op. Het is onze duidelijke keuze om scherp te letten op de dagelijkse uitgaven om te kunnen blijven investeren in de toekomst van West-Vlaanderen. 

Tegen de provincies en de legitimiteit

Maar blijkbaar kan de uitdrukking ‘Less is more’ toch wel heel verschillend geïnterpreteerd worden. Het begon al tijdens diezelfde openingsspeech. De gedeputeerde haalde daar uit naar Groen en N-VA omdat deze twee partijen tegen de provincies zijn. Nu wat de N-VA betreft zal ik inderdaad niet ontkennen dat dit voor ons niet het summum is van bestuurlijk niveau. Maar hier interpreteerde de gedeputeerde de ‘less’ toch wel heel letterlijk, want gemakshalve vergat hij er bij te zeggen dat er nog twee partijen zijn die de provincies liever zien verdwijnen. Het Vlaams Belang is bij mijn weten ook niet gewonnen voor deze bestuursvorm. Ik kan wel begrijpen dat de eerste gedeputeerde wat twijfelde gezien de toch wel provincialistische uitspraken van hun fractievoorzitter de laatste maanden. Maar toch, het officiële standpunt blijft overeind. Maar ook Open VLD was u vergeten te vernoemen bij de partijen die de provincies willen afschaffen. In hun recente toekomstverklaring staat dit nog eens duidelijk vermeld. Als er natuurlijk iemand van Open VLD in de deputatie zetelt, vindt u het misschien beter om erover te zwijgen. Dat de West-Vlaamse Open VLD-fractie enige tijd terug gezegd heeft dat ze voor de provincies zijn, doet niets af van de kern van de zaak. Iedereen is verkozen op basis van het verkiezingsprogramma van hun partij. Trouwens, als je zetels optelt van al deze partijen kom je op 39 van de 72 zetels. Een democratische meerderheid me dunkt!

Drukkerij

Ook op gebied van communicatie blijkt de leuze ‘less is more’ anders ingevuld dan wij hoopten. Vooreerst is er de drukkerij. Al vanaf de aankoop van een nieuwe drukmachine heeft de N-VA hier een duidelijk standpunt ingenomen. Door het wegvallen van de beleidsdomeinen cultuur, welzijn en sport zal er nog veel minder moeten gedrukt worden. Sowieso zijn we al gewoon aan een sterk gedigitaliseerde omgeving. De vele uitnodigingen die wij ontvangen komen veelal digitaal tot bij ons. Gedeputeerde Decorte sprak over een service naar de interne klant toe. Volgens ons heeft die ook zijn grenzen. Ik denk dat er heel snel een kosten/baten-analyse moet komen. Ik vrees dat die zal uitwijzen dat dit wel een heel dure aangelegenheid is.

De gedeputeerde zei zelfs dat ze meer zullen inzetten op communicatie. Als hij dit bedoelde met zijn lapsus krantengericht (ipv klantengericht) zal dit onze goedkeuring niet kunnen wegdragen. 

Programma’s op Focus/WTV

Ook zouden we graag eens weten wat het nut is van de € 350 000 die gespendeerd wordt aan het programma Yow tips en De Domeinen. Voor wie dat laatste programma niet kent: dat is dat programma waar de gedeputeerden een nieuwe vorm van regeringsmededeling afleggen daarin bijgestaan door een sympathieke souffleur. Ik kan mij inbeelden dat de deputatie zichzelf graag aan het werk ziet, maar misschien kan een spiegel een goedkopere oplossing zijn. Een medium hoeft niet betaald te worden om nieuws te maken over de provincie. Indien er inhoudelijk nieuws te rapen valt, zal men wel zonder vergoeding tot hier komen.

Provinciaal Hof

More is less kunnen we ook niet terugvinden in het Provinciaal Hof. Ons standpunt was al algemeen gekend. Het Provinciaal Hof aankopen is een sprong in het duister. Eerst heeft men al werken uitgevoerd zonder dat het gebouw onze eigendom was. Wij waarschuwden toen al voor de kosten die keer op keer veel hoger zullen uitvallen. Nog geen jaar verder is er al 2 miljoen euro meer begroot. Nu zal de reden waarschijnlijk telkens zijn: ja, we hebben het nu aangekocht. We kunnen dit toch niet zomaar laten verloederen.

Beeldjes Coming World Remember Me

Een voorbeeld van hoe niet alles loopt zoals men wil zijn natuurlijk de veelbesproken beeldjes van het project comingworldrememberme. De ambitie om 600 000 beeldjes te maken bleek toch wel zeer hoog. Daarom werden beschutte werkplaatsen aangesproken om die beeldjes in serie te maken. Het is nooit de bedoeling geweest dat er werd betaald om beeldjes te maken. Juist integendeel, wie een beeldje maakt, betaalt 5 euro.

Buren bij kustenaars

Er zijn ook positieve evenementen waarvan iedereen hoopt dat ze door Vlaanderen worden overgenomen. Eén daarvan is Buren bij kunstenaars. Enkele maanden geleden was het hier in de provincieraad bon ton om paniek te zaaien over zaken die Vlaanderen zou afschaffen en dan richtte men zich altijd tot de N-VA met de vraag of ook wij deze projecten zouden verdedigen in de hogere echelons. Zeker voor Buren bij kunstenaars hebben wij dit gedaan en dan krijgen we de kritiek dat we daar eigenlijk beter zouden vanaf blijven. Ja, wat moet men dan nog doen?

MUG-Heli

Tenslotte, wij proberen met N-VA op Vlaams en federaal niveau een structurele oplossing te vinden voor de MUG-helikopter.

Rollend Woningfonds

We stellen vast dat de gedeputeerde voor Welzijn, Myriam Vanlerberghe, nog niet weet hoe de 3 miljoen euro van het rollend woningfonds precies zal ingevuld worden. Dit verontrust ons.

N-VA heeft beslist op basis van al deze elementen om deze begroting voor 2017 niet goed te keuren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is