De Poorter vraagt info omtrent gebruik van drones gedurende waterschaarste

Op 28 februari 2019, over deze onderwerpen: Provincie, Provincie West-Vlaanderen
De Poorter Johan gebruik van Drones bij waterschaarste

Begin februari stond te lezen dat de Gouverneur drones wenst in te zetten om de handhaving van het watercaptatieverbod bij waterschaarste. De toestellen moeten er dan op toezien dat er nergens illegaal water wordt opgepompt. Dat is één van de maatregelen die naar voren is gekomen tijdens de evaluatie van de grote droogte van vorige zomer.

Waterschaarste tegengaan. 

In het artikel staat te lezen dat onze provincie heel erg getroffen werd door de aanhoudende droogte. Er werd zelfs een tijdlang een captatieverbod uitgevaardigd op onbevaarbare en zelfs enkele bevaarbare waterlopen. Dit om de waterhuidhouding optimaal te houden en bij te sturen. Maar heel wat landbouwers lapten dat verbod blijkbaar aan hun laars.
Zo werden er afgelopen zomer blijkbaar tien processen-verbaal opgesteld, maar de Gouverneur laat weten dat het aantal inbreuken groter was.
Tevens spreekt de Gouverneur in het artikel dat er maatwerk nodig is, specifiek voor onze provincie.
Tijdens de provinciale plenaire zitting van donderdag 28 februari vroeg provincieraadslid De Poorter Johan welke afspraken de Gouverneur heeft gemaakt met de lokale politiezones om het captatie- en sproeiverbod te handhaven? Hoe ziet u de concrete uitwerking en uitrol hiervan?

Niet de landbouwers viseren 

De Gouverneur kon ons bevestigen dat de drones zullen ingezet worden ter ondersteuning van het verbod om sproeien en capteren van water. Niet om de landbouwers te viseren. Maar om de waterkwaliteit en beschikbaarheid ervan in onze provincie om middellange en lange termijn te behouden.
Wanneer de Provincie dit niet zou doen dan is dat de kans groot dat de polders verzilten en er in andere gebienden er op lange termijn geen landbouw meer mogelijk is. 
Daarnaast is het zeker niet de bedoeling om een heksenjacht te organiseren tegen de landbouwers.
De landbouw is en blijft de motor van onze provincie en we willen er alles aan doen om dit maximaal te ondersteunen en zorgen voor een goede een toekomst voor de landbouw. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is