Een energiezuinig beleid voor Meulebeke

Op 28 november 2014

Een energiezuinig beleid voor Meulebeke

Alle commotie rond het afschakelplan drukte ons reeds met de neus op de feiten. Nu gemeenten beginnen “goochelen” met kerstverlichting, willen we als N-VA het College toch een breder kader aanbrengen. Onze gemeente heeft volgens onze fractie de verantwoordelijkheid om stapsgewijs naar een energieperformant patrimonium te gaan. Deze investeringen verdienen zichzelf na verloop van tijd terug en leiden ongewijfeld tot besparingen.

Gemeenteraadsvoorstel

 Op de gemeenteraad van 26.11.2014 stelde gemeenteraadslid Rik Vergote voor om jaarlijks een budget te voorzien om energiebesparende investeringen te doen. Door investeringen uit te stellen, nemen de kosten op lange termijn alleen maar toe. Door bewust stelselmatig te investeren, vermijden we hoge energiekosten in de toekomst.

Van losse maatregelen tot een beleid

Tijdens één van de vorige gemeenteraadszittingen keurden we met onze fractie reeds de opdracht goed om naar één leverancier uit te kijken voor alle accomodaties voor onze beregemeente. Als N-VA willen we het College verder stimuleren om het energiebeleid op een structurele en professionele manier verder aan te pakken en te verankeren binnen het dagdagelijks beleid. Zo kunnen we als gemeentebestuur het goede voorbeeld geven en ook de Meulebekenaars helpen te sensibiliseren om ook thuis zuinig om te gaan met onze energiebronnen.

Energie-efficiëntiestudie

Naast energiemeesters die gebruikers van het gebouw sensibiliseren en het energieverbruik opvolgen, is een energie-efficiëntiestudie of audit noodzakelijk om grote energieverslinders in een gebouw op te sporen. Hoewel een EPC-attest al duidt op bepaalde problemen, legt een energieaudit verbanden bloot tussen het energiegebruik en de activiteiten in een gebouw. Zo kan het beleid beginnen met de vijf grootste energieverbruikende gebouwen eens nader te bekijken en te onderzoeken hoe deze makkelijk efficiëntiewinsten kunnen boeken.

Investeren om te besparen

Eenmaal cijfers voorhanden zijn, komt het er op aan om doelbewuste investeringen te selecteren die het meeste energiewinst opbrengen. Door elk jaar een budget vrij te maken voor efficiëntiewinsten, kan men stelselmatig de energie-efficiëntie verhogen

en jaarlijks besparen. De gemeente moet hierbij uitgaan van een Total Cost of Ownership (TCO) benadering waarbij zowel de kost van de investering, het onderhoud als verbruik in rekening worden gebracht bij het evalueren van investeringsbeslissingen. Zo wordt onmiddellijk duidelijk hoeveel het uitstellen van investeringen in energie-efficiëntie de gemeente op termijn zal kosten.

Van één onderhoudscontract tot een MJOP

Het is verstandig om ook al deze onderhoudscontracten te bundelen. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van uitvoering, een prijsbesparing en vereenvoudigt de contacten met het onderhoudsbedrijf. Verder kan men het gewenste onderhoudsniveau en responstijden bij storingen beter garanderen.

Een beter overzicht zorgt er ook voor dat de gemeente de kosten op lange termijn beter kan inplannen via een MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP). Deze planning laat een betere kostenbeheersing op lange termijn toe.

Met dit voorstel hopen we terug op een constructieve manier bij te dragen aan een beter Meulebeke. De CD&V-meerderheid reageerde positief op ons voorstel en heeft beloofd verder haar schouders te zetten onder een energiezuinig beleid voor onze beregemeente.

Ziehier onze concrete voorstellen :

  • Een energieboekhouding bij te houden van alle gebouwen die behoren tot het gemeentelijk patrimonium.

  • Energiemeesters aan te stellen die deze boekhouding opvolgen en maandelijkse sensibilisatieacties opzetten.

  • Om een energieaudit uit te voeren voor de vijf meest energieverslindende gebouwen.

  • Een planmatige aanpak van energiebesparende investeringen uit te werken waarbij op basis van de audit de investeringen met de grootste energiewinst eerst gebeuren. Bij investeringsbeslissingen gaat men uit van een ‘Total Cost of Ownership-benadering’ waarbij zowel de kost van de investering, het onderhoud als het verbruik in rekening wordt gebracht.

  • Een budget vrij te maken om deze investeringen uit te voeren en hierbij te bekijken in welke mate externe partners (de provincie, energie-intercommunale, private ESCO’s, … ) de gemeente kunnen bijstaan met advies, uitvoering en alternatieve financiering.

  • Eén onderhoudscontract op te maken voor het onderhoud van de gemeentelijke energie-installaties waarbij een meerjarenonderhoudsplanning wordt uitgewerkt.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is