Eerste BuurtInformatieNetwerk een feit in Meulebeke

Op 10 oktober 2014

Beste Meulebekenaar, 

Onverschilligheid voor wat gebeurt in straat of buurt moet plaats ruimen voor betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin. Buurtinformatienetwerken (BIN) met bewoners of winkeliers moeten alle kansen krijgen en worden ondersteund door de gemeente. De BIN’s kunnen betrokken worden bij de opmaak van de veiligheidsplannen.” staat er in ons partijprogramma n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Met kennis van zaken

Op de gemeenteraadszitting van 23.10.2013 plaatste gemeenteraadslid Herman Vanhee dit goed gedocumenteerd punt op de agenda. Herman heeft zich verdiept in het wettelijk kader, volgde hiervoor infosessies en bracht ook een bezoek aan een werkend BIN. Zo slaagde Herman er in om de collega-gemeenteraadsleden en het College van Burgemeester en Schepenen te overtuigen van de meerwaarde van een BIN.

Eerste BIN

De Meulebeekse inwoner werd via het gemeentelijke informatieblad en een infovergadering op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid. N.a.v. een inbraakpoging in de woonvierhoek omringd door de Regentie-, Statie, Wet- en Pittemstraat die door een attente inwoner kon verhinderd worden, staken de buurtbewoners de koppen bij elkaar. Dit resulteerde, met de begeleiding van de politie, tot de oprichting van het eerste Meulebeekse BIN.

Officieel charter

N-VA is dan ook verheugd dat haar werk op het terrein bijdraagt tot de veiligheid van de Meulebeekse inwoner. Naast het veiligheidsgevoel versterkt deze oprichting ook het buurtgevoel en draagt dergelijk initiatief bij tot een warmere buurt. Op 9 oktober a.s. wordt het charter van het BIN officieel op het gemeentehuis ondertekend.

 N-VA wenst het eerste BIN alle succes toe en dankt de betrokken buurtbewoners voor hun engagement en hun inzet.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is