Geen extra euro's voor gemeentepersoneel

Op 22 september 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

MEULEBEKE - De eerste zitting van de gemeenteraad na de grote vakantie, was er één die in anderhalf uur tijd werd afgehandeld. Vier punten stonden op de dagorde, de oppositie (N-VA) zorgde voor nog eens zeven bijkomende punten.

De vergadering startte met de mededeling dat Peter D’Haeyere (VRIJ) verontschuldigd was. De aangepaste onteigeningsplannen voor de aanleg van fietspaden langsheen de N305 (Gentstraat) werden unaniem goedgekeurd.

RUP reconversiesite

In april 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen tot opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan reconversiesite Oostrozebekestraat-Gentstraat. Het RUP voorziet een omzetting van het milieubelastend industriegebied naar deels wonen en deels gemengde bedrijvigheid. Hierbij hadden de leden van N-VA twee vragen: wat met de zendmast en wat met de bodemgesteldheid in dit gebied? Hierop antwoordde de burgemeester dat de zendmast nog een vergunning bezit op korte termijn en dat er zeker nog een rapport volgt in verband met de toestand van de bodem. Hierbij verliet Dirk Verwilst de zaal daar hij als betrokken partij niet mag deelnemen aan de stemming. De voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP reconversiesite werd goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 7 onthoudingen.

De belasting op drankgelegenheden die open blijven na het sluitingsuur wordt vanaf 1 oktober ingetrokken gezien de totale ontvangsten hiervan niet meer opwegen tegen de administratieve lasten en -kosten voor de invordering ervan. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

Als vierde punt werd de naam voor de nieuwe industriezone ‘Haandeput’ en die van de nieuwe straat ‘Ambachtenlaan’ unaniem goedgekeurd.

Bijkomende punten

De bezorgdheid omtrent de verwarmingsproblemen in de lokalen van de muziekschool en de Bottelarij is niet onterecht. De burgemeester belooft hieraan te verhelpen.

De bijdrage van Meulebeke voor het in stand houden van de MUG-helikopter is onbestaande. Burgemeester Verwilst verwees naar een vergadering in het ziekenhuis in Tielt waaruit blijkt dat het ziekenvervoer duurder zal worden en waarbij eerst alles in kaart dient gebracht te worden vooraleer men het mobiele MUG-systeen en de MUG-helikopter  van de nodige steun voorziet. Meulebeke betaalt reeds 5.974 euro voor de mobiele urgentiezorg.

Wat het onderhoud van de landelijke wegen betreft, er zijn hiervoor budgetten voorzien en er wordt ieder jaar een lijst opgemaakt met wegen die nood hebben aan wegeniswerken.
De vraag om verhoging van de maaltijdcheques voor de gemeentelijke personeelsleden zorgde voor enige commotie. “We zijn heel tevreden over de inzet van onze medewerkers”, aldus de burgemeester. “Maar we zitten niet in een positie om die extra euro in het leven te roepen.”

Over de verkaveling in de Kapellestraat-Steenstraat was er bezorgdheid omtrent de ontsluiting, met name één uitweg via de Steenstraat. Is dit niet te weinig voor een woonuitbreidingsgebied met plaats voor 54 woningen? Het openbaar onderzoek loopt en er wordt op de resultaten hiervan gewacht.

Over de verkeersonveiligheid in de O. L. Vrouwstraat antwoordde de burgemeester dat de bewoners een voorstel kregen om een ontsluiting via de tuinen te verkrijgen maar dat deze door de bewoners verworpen werd. (Luc Bouckhuyt)

De Krant van West-Vlaanderen - 22-09- 2017

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is