Géén woningonteigeningen voor bedrijventerrein!!!

Op 8 september 2011

Gemeenteliijk Ruimtelijk Structuurplan Meulebeke -

Géén woningonteigeningen voor bedrijventerrein!!!

 

Iedere gemeente moet een Ruimtelijk Structuurplan (GRS) hebben. Daarin staat ondermeer waarvoor de gronden in de toekomst zullen dienen. Dit kan zijn: bouwgrond, landbouwgrond, bos, industrie, recreatie en nog andere.

 

Het is de bedoeling dat dit Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) opgemaakt wordt eerst in een wisselwerking tussen beleidsmensen, planologen , eventueel ook adviesraden en de bevolking. Dit is de informele procedure.

In Meulebeke vond men het niet nodig met de adviesraden en de bevolking te overleggen. ‘Ze moeten maar bezwaar indienen’ zo klinkt het bij de CD&V.

Daarna moet de formele procedure plaatsvinden. Die begint met de voorlopige vaststelling op de gemeenteraad, de organisatie van een openbaar onderzoek dat 90 dagen duurt. Bezwaren kunnen hier ingediend worden.

 

Op de gemeenteraad van 10 augustus ’11 kwam VRIJ (kartel van N-VA, VLD en Onafhankelijken) op voor de belangen van de bewoners die in een nog aan te leggen industriegebied -volgens dit voorontwerp van GRS- wonen (tussen Marialoopsteenweg, Tieltstraat en Groenstraat).

Daarin stelt de gemeente voor 7 woningen te onteigenen!

Zoveel WONINGEN ONTEIGENEN KAN EN MAG NIET VOLGENS DE GEMEENTERAADSLEDEN VAN VRIJ !

 

Herman Vanhee (N-VA), gemeenteraadslid, diende daarom op die gemeenteraad een voorstel in om andere zones te zoeken in Meulebeke voor industriegebied. Hoezeer de gemeenteraadsleden van VRIJ zich ook inspanden, het voorstel werd door de meerderheid van CD&V weggestemd!

 

De ontgoocheling was natuurlijk groot, vooral bij de betrokken bewoners.

De N-VA zal zich verder inzetten om de betrokkenen en het actiecomité te steunen door onder meer alternatieve zones te helpen aanduiden.

 

Gemeenteliijk Ruimtelijk Structuurplan Meulebeke -

Uw mening is belangrijk

 

Het GRS gaat over veel meer dan deze problematiek.

Het gaat ook over mobiliteit, milieuzorg, ….

Daarom raden we iedereen aan dit Voorontwerp van GRS te raadplegen op de website van N-VA.

De gemeente is ook verplicht een informatieavond daarover te organiseren. Die infoavond gaat door op 5 oktober

Kom er naartoe om u te informeren! Geef uw opmerkingen en voorstellen door.

 

Voor meer vragen kan u terecht bij Herman Vanhee, Regentiestraat 14, 051 486479; 0495 870353, herman.vanhee [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is