Gemeentepersoneel opgeëist door vzw cyclocross

Op 20 september 2017, over deze onderwerpen: beleid gemeente
Gemeentepersoneel opgeëist door vzw cyclocross

Als N-VA willen we vooreerst duidelijk stellen dat we de cyclocross op zich gunstig genegen zijn, net zoals dat het geval is voor bijvoorbeeld de Berefeesten, Omloop Mandel Leie Schelde, de Chiro-Rol en zoveel andere mooie Meulebeekse initiatieven. Zo kan de cross zelfs rekenen op de  medewerking van onze raadsleden. Het Meulebeekse verenigingsleven en de vele vrijwilligers vormen de maïzena van onze berengemeente.

Burgemeester Verwilst heeft steeds gesteld dat de vzw Cyclocross een onafhankelijke vzw is. In de gemeenteraad poneerde hij steeds dat  zij net als alle andere verenigingen onderworpen is aan dezelfde voorwaarden.  Deze vzw heeft wel een aantal bekende bestuurders : Dirk Verwilst, schepen van sport Rita Decostere en gemeentesecretaris Tom Vanpoucke. 

Door het werk van onze gemeenteraadsleden zijn heel wat zaken aan het licht gekomen die de grenzen van goed bestuur overschrijden. We merken dat  de burgemeester zijn vzw plots een pak meer rechten  heeft dan de gewone verenigingen.

Middeleeuwse toestanden 

Het gemeentepersoneel werd vorige week verrast op een mailtje van de secretaris (van de vzw of van de gemeente ?) met de vraag te helpen bij de opkuis van de tenten op de cyclocross. De mail eindigde met de dreiging dat er personeel zal aangeduid worden indien er onvoldoende vrijwilligers zijn.

Deze manier van werken is totaal ongehoord. Het kan niet dat gemeentepersoneel opgeëist wordt door een vzw die niets met de gemeente te maken heeft.  Het is een schande dat de burgemeester en bepaalde schepenen op zo’n manier te werk gaan om het speeltje van de burgemeester te redden. De burgemeester die steeds vooropstelde dat de vzw zelf alle regels respecteerde, net zoals de andere verenigingen, komt steeds in nauwere schoenen te staan.  De burgemeester neemt deze drieste maatregelen zelfs zonder bepaalde van zijn schepenen te verwittigen, laat staan dat deze maatregel zou besproken zijn in het College.

Het gemeentepersoneel zal hiervoor betaald worden door de gemeente. Terwijl op de laatste gemeenteraad de burgemeester ons voorstel nog weigerde om de maaltijdcheque voor het gemeentepersoneel te verhogen met 1 euro omdat er geen budget zou zijn…..We vinden het ongehoord dat een burgemeester het geld van de belastingbetaler inzet voor zijn eigen prestigefeestje.

Twee maten en twee gewichten

De CD&V-bestuursploeg heeft  in het begin van deze legislatuur de ondersteuning aan verenigingen teruggeschroefd (bijvoorbeeld geen gratis ondersteuning meer van gemeentepersoneel bij aanbreng van materiaal, betalend maken van gebruik van nadars, vlaggen en ander materiaal) en het gebruik van materialen betalend gemaakt. We stellen vast dat deze regels niet van toepassing zijn voor de vzw cyclocross.

Straffer zelfs : deze vereniging moet geen huur meer betalen voor Ter Borcht, mag OC Vondel gratis gebruiken en bepaalde kosten mogen gefactureerd worden aan de gemeente in plaats van aan de vzw.

Tot slot wijzen we er op dat er zelfs een overeenkomst is tussen de gemeente en de vzw cyclocross waarbij onder meer de schade aan het domein Ter Borcht betaald wordt door de Meulebeekse belastingbetaler i.p.v. door de huurder, zoals dat voor iedere andere vereniging wel het geval is.  

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is