Gemeenteraadslid Benedikt Van Staen brengt het bermbeheer onder de aandacht

Op 13 juni 2016, over deze onderwerpen: ecologie, Gemeenteraad
Slechts 14 km gemaaid volgens bermbeheer.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 8 juni stelde Benedikt Van Staen zich vragen over het bermbeheer in onze gemeente. “Heeft Meulebeke een bermbeheersplan?”, opende Benedikt het debat.

Schepen Bossuyt zei dat dit er niet was maar dat er gemaaid wordt volgens het bermbesluit.  Algemeen wordt aangenomen dat het bermbesluit één van de kortste en helderste besluiten uit ons rechtsarsenaal is.  In het bermbesluit staat heel duidelijk vermeld dat er pas vanaf 15 juni mag gemaaid worden en dat het maaisel moet verwijderd worden.  Voor Meulebeke blijkt dit niet zo duidelijk te zijn.

Vanaf 1 juni wordt er gemaaid in Meulebeke en slechts 14 kilometer wordt beheerd volgens het bermbesluit (stuk Randweg, Brouckestraat en Vuilputstraat).  Ten koste van de fauna en flora word het maaisel op alle andere bermen niet verwijderd. 

Dat de timing niet gerespecteerd wordt omwille van de verkeersveiligheid op bepaalde plaatsen moeten we toejuichen en is ook voorzien in het besluit maar veel belangrijker dan de timing te respecteren is het verwijderen van het maaisel om de natuur een kans te geven en om te vermijden dat er wateroverlast is door opeengehoopt maaisel.   

In het gemeentelijk structuurplan staat dat Meulebeke volgende wegen belangrijke ecologische bermen hebben maar niet één van deze wegen wordt volgens het bermbesluit beheerd. (vijfstraat, Poevoordestraat, Groenstraat, Herentstraat, Gentstraat, Elbestraat, Vossekotstraat, bosweg, …)

De blijkbaar niet zo groen gezinde burgemeester Verwilst was heel duidelijk en antwoordde dat er bewust wordt afgeweken,  enkel omwille van de kostprijs die 3x zo duur zou zijn.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is