Meerderheid vertoont nu al barsten!

Op 24 januari 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad
Meulebekeekse meerderheid vertoont barsten N-VA Meulebeke

Reeds in de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur botst het al binnen de fractie van de lijst van de burgemeester.  De voormalige Vrij raadsleden stemden mee met de oppositie tegen de verhoogde belastingen en tegen het meerjarenplan.

De te voorspellen wrevel heeft niet lang op zich laten wachten.   Wat is het probleem binnen de meerderheid?   Wat is de aanleiding om tegen te stemmen?  Is Vrij te naiëf geweest vorig jaar om samen met CD&V samen te werken?

Is dit een signaal van de Vrij-leden dat men een ander bewind wenst?  

Op deze manier 6 jaar samenwerken wordt een hele uitdaging.  Nu al is duidelijk dat de partij als dusdanig niet langer bestaat maar dat er opnieuw twee aparte partijen zijn.  Namelijk. Vrij en CD&V.

Het is heel duidelijk wie aan het stuur zit en wie de richting bepaalt.
 

Bij start van de gemeenteraad nam N-VA fractieleider Benedikt Van Staen het woord omtrent de voorgestelde agendapunten :

“  Bij de komende punten op de agenda stellen we telkens voorstellen tot verhoging van de belastingen vast.  Opcentiemen onroerende voorheffing 5% omhoog, personenbelasting 7% omhoog, gezinsbelasting/bedrijfsbelasting omhoog door het wegvallen van de vrijstelling. In totaal zowat een stijging van 450.000€ per jaar. ,Hierbij hebben we uiteraard enkele bedenkingen. Waarom moeten deze nu verhogen?  Is deze verhoging verantwoord naar de inwoners toe of niet?  Nergens sprake van besparingen? "

Wat is de visie van dit bestuur?  Welk beleid gaan jullie voeren de komende jaren?

We vinden daar weinig tot niets van terug in het meerjarenplan 2019.  Er is geen enkele transparantie naar wat jullie willen doen, de komende jaren.  Jullie zullen uiteraard verwijzen naar het meerjarenplan dat opgemaakt zal worden in 2019 voor de komende jaren, maar wij willen dat jullie nu al duidelijk zijn naar de inwoners toe! 

De Meulebekenaren hebben toch het recht om te weten wat jullie van plan zijn en wat dit allemaal zal kosten.

Als het nu nog niet duidelijk is wat jullie zullen doen, lijkt het ons ook niet nodig om de belastingen nu al te verhogen.
Of hopen jullie dat de kiezers dit terug vergeten zullen zijn binnen 6 jaar? (bij het bekijken van de agendapunten hadden wij alvast een déja vu gevoel, zo was het ook 6 jaar terug, maar we hadden nu toch iets anders verwacht met de nieuwe samenstelling van de meerderheid.)  We willen dus verantwoording voor deze stijgingen.  We willen weten waar jullie geld willen aan spenderen de komende jaren.  Wat concreet met de markt?  Wat concreet met het zwembad?  Wat concreet met het kasteel?  Welke wegenwerken specifiek?  Waarom zelfstandigen extra belasten?  Waarom geen respect voor voorstellen vanuit jullie eigen fractie?

Is dit het samenwerken dat voor ogen werd gehouden in aanleiding van de verkiezingen?  Is dit het samenwerken dat verwoord werd op de aanstellingsvergadering begin dit jaar?  Is dit de manier van werken de komende jaren?  Geen transparantie?  Geen duidelijkheid?  Geen eerlijkheid?  Geen inspraak?  Is dit hoe jullie Meulebeke samen willen verder besturen? 

Wij hebben altijd gezegd constructief te willen samenwerken en dat is nog steeds zo en zal ook zo blijven maar op dergelijke manier maken jullie dit quasi onmogelijk.

We zien hier nu voorstellen voor een jaarlijkse belastingsverhoging van 450.000€.   We zien prioritair 1.070.000€ voor de renovatie van het kasteel.  We zien plots 260.000€ voor het Belgisch kampioenschap veldrijden.

Daarnaast ook de gemiste kans om 225.000€ extra te besparen op een schepenambt. (de kost van een 5e schepen).

We zien een nieuwe lening van 3.000.000€ waardoor de schulden tegen eind dit jaar opnieuw 19.000.000€ bedragen.   (komende van 17.600.000 begin dit jaar)

Bij het behandelen van ieder punt afzonderlijk hoop ik dat het gezond verstand naar boven komt en dat ieder raadslid stemt in eer en geweten. “

N-VA, Zorgsaam, VRIJ! en Nele formuleren bedenkingen bij meerjarenplanning en nieuwe belastingen. 

Duidelijk dat de mening van de oppositie ook binnen de meerderheid zit want de eerste 4 punten belastingen, stijging van de opcentiemen onroerende voorheffing met 5%, stijging van de personenbelasting met 7%, de gewijzigde gezins- en bedrijfsbelasting werden.werden met 12 (4xVrij, 5xN-Va, 2xZorgszaam en 1xCD&V)  stemmen tegen 9 CD&V stemmen afgekeurd.

Daarnaast werden ook de voorziene kredieten voor OCMW en gemeenten en het meerjarenplan zelf afgekeurd met 12 tegen 9.

Daarna werden een hele reeks belastingen wel goedgekeurd door de meerderheid.

Indirecte belasting op de straatvergunningen : vanaf dag 2 0.25€/m².  N-Va heeft hier nee op gestemd

Activeringsheffing op niet-bebouwde percelen. Onthouding door N-Va

Belasting op de afgite van administratieve bescheiden.  Onthouding door N-Va

Belasting op huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen.  Een duidelijke nee door N-Va. 

Belasting op stapelplaatsen. Onhtouding door N-Va

Belasting op afleveren van omgevingsvergunningen. Onthouding door N-Va

Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie. Onthouding door N-Va

Belasting op terrassen. Onthouding door N-Va

Belasting op het innemen van een standplaats op de markt en op plaatsen van frituren.  Onthouding door N-Va.

Belasting op groeven en graverijen. Onthouding door N-Va.

Belasting op de afkoppeling van hemel- en afvalwater in de openbare riolering.  Onthouding door N-Va

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is