MUG-heli verhit gemoederen

Op 13 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad
N-VA vraagt steun voor MUG-heli

MEULEBEKE - Zowel qua opkomst als duur was de gemeenteraad van oktober maar een mager beestje. Met zeven reguliere en vier extra punten op het programma werd de agenda in een uurtje afgehaspeld.

Naar jaarlijkse gewoonte werden de budgetten voor de vier kerkfabrieken op Sint-Amandus, de Paanders, Marialoop en Sint-Antonius ter kennisneming voorgelegd. Als naar even goede gewoonte polste raadslid Rik Priem (SP.A) naar het toekomstplan voor de kerken. “Ik stel vast dat bij de verrekening van de overschotten eind 2015 bleek dat er een overschot was van ruim 74.000 euro voor de kerkfabriek Sint-Amandus. Een jaar later kwam er nog eens ruim 59.000 euro bij. Wellicht is er straks opnieuw een overschot dat de spaarpot nog zal aandikken. Gezien de deelname aan de eredienst vermindert en de financiële tegemoetkomingen die de gemeente moet doen, pleit ik ervoor om de kerkfabrieken te centraliseren tot enkel deze op de gemeente en de overige kerken een andere bestemming te geven.” Burgemeester Dirk Verwilst (CD&V) volgt die denkpiste grotendeels. “Het was de bedoeling om vanaf 2017 de parochies de Paanders en Marialoop niet meer in dienst te hebben, maar de lokale kerkbesturen gingen niet akkoord. Daarop werd beslist hetzelfde exploitatiebedrag voor twee parochies in stand te houden door hen zelf te laten bijdragen. We zijn in ieder geval bereid mee naar een alternatieve bestemming voor sommige parochies te zoeken, maar het is geen eenvoudig verhaal. Vanaf volgende legislatuur kunnen we die budgetten nog eens onder de loep nemen, maar het zal in overleg moeten gebeuren.”

Blijft heli wel bestaan ?

Oppositiepartij N-VA kaartte op de vorige gemeenteraad al de niet-bestaande financiering van de MUG-helikopter door Meulebeke aan. Toen klonk het dat de burgemeester zich zou laten informeren tijdens een gepland overleg in het Sint-Andriesziekenhuis. Het punt werd opnieuw voorgelegd en er ontspon zich al vlug een verhit welles-nietes-spel over de vraag of deze kwestie al dan niet op het Midwestoverleg aangekaart werd. “Wij vinden dat de gemeente gerust 0,15 eurocent per inwoner vrij kan maken om die heli te steunen”, bleef de N-VA bij haar standpunt. “Ik ben van mening dat we de provinciegouverneur beter een bedrag per inwoner per gemeente laten bepalen”, aldus de burgemeester. “We willen onze verantwoordelijkheid niet ontlopen, maar bij mij komt het neer op het budgettaire. De factuur voor de MUG-wagen dreigt op te lopen en we hebben de keuze gemaakt die te blijven ondersteunen omdat 99 procent van de urgentie-oproepen door een wagen beantwoord wordt. Vraag blijft evenwel of de heli überhaupt in stand gehouden zal worden.” Uiteindelijk werd beslist er in het budget voor 2018 rekening mee te houden en te kijken wat en of de gouverneur iets zal bepalen.

Ook de veiligheid van de gemeentelijke website kwam ter sprake. “Uit een screening van de VRT blijkt dat de beveiliging van onze gemeentesite maar matig is”, aldus Rik Vergote (N-VA). “Onze ambitie moet een volledig veilige site zijn.” De gemeentesecretaris besprak enkele fouten en zei dat die in 2018 gaandeweg opgelost zullen worden. Tot slot lanceerde N-VA ook nog een voorstel tot het laten uitvoeren van een gratis energieprestatiediagnose van de gemeentelijke zorg- en welzijnsgebouwen. Dat voorstel werd unaniem aangenomen. (vadu)


Krant van West-Vlaanderen/De Weekbode Tielt,
Vr. 13 Okt. 2017, Pagina 36

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is