N-VA in de bres voor de ‘gewone’ mens

Op 14 september 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad
N-VA  in de bres voor de ‘gewone’ mens

De gemeenteraad van 13 september 2017 werd overheerst door vragen en voorstellen van de N-VA-fractie. De door de meerderheid, vier voorgestelde agendapunten werden in 13 minuten afgehaspeld, waarna er ruim een uur aandacht was voor de bezorgdheden en voorstellen  van de N-VA.

Op de gewone agenda stemde de N-VA-fractie positief op de volgende stap voor de herinrichting van de Gentstraat en vooral het langverwachte bijhorende fietspad. Minister Ben Weyts (N-VA)  voorziet hiervoor de nodige centen.  Bij het RUP Gentstraat-Oostrozebekestraat vroeg gemeenteraadslid Herman Vanhee aandacht voor de problematiek van de stralingen van de  GSM-mast gezien hier heel wat gezinnen komen wonen.

De fractie kon een “ja” geven op het voorstel om de belasting op drankgelegenheden die openhouden na sluitingsuur af te schaffen. Onze fractie heeft deze belasting immers nooit goedgekeurd omdat de opbrengst t.o.v. de administratie scheef zat en we de overblijvende horeca moeten ondersteunen.  Tot slot kreeg het bedrijventerrein de Haandeput en de Ambachtenlaan hun definitieve naam.

Goede huisvader

Raadslid Tom Wattijn vroeg aandacht voor het onderhoud van ons patrimonium. Er moet als een goede huisvader gezorgd worden voor onze gebouwen. Concreet is dit niet het geval voor de Vondelzaal. Door een defect aan de thermostaat wordt veel energie verspild en is de temperatuur in de zaal niet regelbaar. De bevoegde Schepen heeft beloofd na twee jaar actie te nemen.

De MUG-heli kan uw leven redden

Raadslid Benedikt Van Staen vroeg steun voor de MUG-helikopter, bekend uit de reeks “Helden van hier : in de lucht”.  Deze West-Vlaamse heli  is goed voor zo’n 650 interventies per jaar in en rond West-Vlaanderen, waarvan een drietal per jaar in onze beregemeente. Voor een mensenleven te redden vindt N-VA een bijdrage van 15 cent per inwoner per jaar niet te veel.  Burgemeester Verwilst verwarde dit project met de gewone MUG van St.-Andries. Het dossier wordt op de volgende gemeenteraad  terug geagendeerd.

Onderhoud Bloemgat- en Vossekotstraat

Raadslid Vanhee klaagde de staat van het wegdek aan in onder andere de Bloemgatstraat en Vossekotstraat. “Met de winter voor de deur moeten we er voor zorgen dat enerzijds de schade niet vergroot en anderzijds zijn we bezorgd over het comfort van onze inwoners”, stelde hij. Ook de  Spoorweglaan werd voor een zoveelste keer op de agenda geplaatst. Wordt vervolgd…

Respect voor het gemeentepersoneel

Fractieleider Rik Vergote nam het op voor het gemeentepersoneel.  “Het gemeentepersoneel en haar statuut kennen een woelige legislatuur”, stak hij van wal. Naast diverse ontslagen binnen  de gemeente-  en ocmw-diensten,  werd ook, zonder deftig sociaal overleg, geraakt aan het personeelsstatuut van ons Meulebeeks OCMW- en gemeentepersoneel. Later stootte de CD&V-bestuursploeg ook het dienstenchequebedrijf af en onlangs kreeg het personeel van ons woon- en zorgcentrum een onzekere toekomst.  Gezien van ons gemeentepersoneel veel meer inspanningen wordt gevraagd, dat ze meer werken in eigen beheer uitvoert en ze zich flexibel hebben opgesteld in de veranderende organisatiestructuur is Rik er van overtuigd dat ze het verdienen om de ingeleverde euro op de maaltijdcheque terug te krijgen. De andere fracties deelden dit standpunt niet…

Audit

Benedikt Van Staen mocht heel wat vragen stellen over een door de overheid uitgevoerde audit. Hij checkte of de opmerkingen en verbetervoorstellen ook effectief worden aangepakt en uitgevoerd. Deze bijsturingen leiden tot een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Verkeersveilige OL-Vrouwstraat

Als mobiliteitsexpert nam Benedikt ook de verkeersveiligheid in de OL-Vrouwstraat onder de loep. Burgemeester Verwilst wil dat de inwoners 50 meter tuin inleveren voor een garage en een nieuw bouwproject. Als N-VA vinden we dat de bewoner zelf mag oordelen of hij het opportuun vindt om zijn eigendom al dan niet te verkopen.  We kunnen ons voorstellen dat oudere inwoners gebaat zijn met wat minder tuinonderhoud en dat jonge gezinnen bewust de keuze gemaakt hebben voor een grotere tuin. We vinden dan ook dat het niet aan het College toekomt te bepalen welke keuze de eigenaar moet maken.  Dit project koppelen aan het oplossen van de verkeerssituatie is een brug te ver!

Mobiliteit project Kapellestrat-Steenstraat

Tot slot stelde  raadslid Van Staen zich vragen bij de mobiliteit van het woonproject Kapellestraat-Steenstraat.  In de huidige opstelling wordt alle verkeer langs één uitweg gestuurd. Deze opstelling garandeert mobiliteitsproblemen in de omgevende straten. Daarom wil onze fractie dit laten herbeklijken. Burgemeester Verwilst schermt met het structuurplan. Onze fractie vindt dit geen excuus om geen oplossing te zoeken, in het belang van de nieuwe en huidige inwoners en de omiggende straatbewoners.

Blauw op straat

Tot slot vroeg Rik Vergote de bevoegde schepen wat de reden was dat een deel van de PMD-zakken niet werden opgehaald. De schepen was niet op de hoogte maar informeert ons nog.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is