N-VA Meulebeke betreurt plotse ontslagen gemeentepersoneel

Op 4 december 2013

Respect voor gemeenteraad

Via de pers verneemt N-VA het ontslag van elf gemeentelijke personeelsleden, waarvan drie bij het OCMW. Daarnaast moeten de personeelsleden ook financieel inleveren.

Op de laatste gemeenteraad d.d. 23.10.2013 stelde fractieleider Rik Vergote de vraag naar de stijging van 10% van de personeelskost t.o.v. het vorige jaar. Burgemeester Verwilst kon hier niet op antwoorden en verwees naar de Beheers en BeleidsCyclus (BBC).

Op 28 november l.l. stelde Rik Vergote een schriftelijke vraag omtrent eventuele ontslagen aan de bevoegde Schepen van Personeel, Burgemeester en secretaris. Als antwoord ontvingen we : “Deze materie maakt deel uit van de begrotingsbespreking. Bedankt voor uw bezorgdheid.”

We betreuren dat ook in deze materie terug weinig respect wordt getoond voor de gemeenteraadsleden en de oppositie in het bijzonder, die trouwens de helft van de Meulebeekse bevolking vertegenwoordigt.

Gebrek aan visie, competentie en beleid

Cynisch genoeg publiceerden de ACW-mandatarissen nog op 8 november l.l. een artikel in hun eigen blad “Visie”…. waarin men zich verweert tegen “aantijgingen van een financieel slecht beleid” onder de titel “Tot spijt van wie ’t benijdt”. Weet dat net het ACW de vorige legislatuur de Schepen van Financiën in haar rangen had met Omer Willems en de laatste drie jaar huidig met Schepen Nele Gelaude.

Als N-VA hekelen we het feit dat de CD&V-meerderheid met te weinig competentie en visie de gemeente financieel bestuurd heeft. Als u bovenstaande feiten kent, is het voldoende duidelijk dat hetgeen men communiceert niet accuraat is en dat er geenszins een goed en pro-actief beleid werd gevoerd. Problemen als de pensioenlasten zijn al jàààren in beeld gebracht en gekend en ook hierin heeft de CD&V (federaal) nooit enige structurele verantwoordelijkheid genomen. En van het Dexia-débacle kent iedereen boegbeeld Dehaene.

Liever een pro-actief en beredeneerd beleid

Als Meulebeekse N-VA zijn we voorstander van een pro-actief beleid waarin de ogen niet gesloten worden voor de toekomst omwille van electorale belangen. Wanneer u als beleid voldoende uw kengetallen in beeld brengt, kan u op een professionele manier uw gemeente en financiën managen. We stellen vast dat het College het afgelopen jaar op heel wat van onze vragen geen smart-antwoord kon geven. We stelden ons dan de vraag hoe je een effectief en efficiënt beleid kan voeren. Deze paniekreactie van het College bevestigt onze eerdere bezorgdheid.

Bij een goed beleid kunnen diverse pistes bekeken worden en weloverwogen keuzes gemaakt worden. Zo was het niet nodig geweest op dergelijke drastische wijze te saneren en het gemeentepersoneel nu de zwarte piet toe te schuiven. U laat toch eerst uw personeelskost geen 10% stijgen om daarna de bijl boven te halen

Schepen minder

Wanneer we alle info samenbrengen, was het besparen van een Schepenzetel een logische keuze geweest. Een schepenzetel kost de gemeente een 250 à 300.000 euro per legislatuur. We roepen het College dan ook op om hun verantwoordelijkheid op te nemen en bij een volgende Schepenwissel de bevoegdheden te herverdelen en het met een Schepen minder te gaan doen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is