N-VA Meulebeke onthutst over beslissing OB&D

Op 22 december 2016, over deze onderwerpen: beleid gemeente, ecologie
N-VA Meulebeke onthutst over beslissing meerderheid

CD&V laat de Paanders in de steek

Deze week heeft de CD&V meerderheid beslist om alle 450 bezwaarschriften die de omwonenden van de Paanders hebben ingediend te verwerpen en de nieuwe milieuaanvraag van OB&D goed te keuren.
Nochtans beweerde de meerderheid in vorige communicatie dat er geen stort zou komen aan de Paanders. Opnieuw woordbreuk van de meerderheid.

Wat vooraf ging.

Het bedrijvengebied "de oude kleiputten" in de steenovenstraat is reeds van de jaren 90 vaak het onderwerp geweest van commotie. Toen was er het voorstel om die oude putten op te vullen met verontreinigd afval.

Begin 2014 heeft OB&D opnieuw een aanvraag gedaan voor het vullen van de oude kleiputten met asbesthoudend afval en baggerslib.

Deze vergunning werd door de Minister echter niet goedgekeurd.

In september 2015 werd er een nieuwe milieuvergunning aangevraagd, met de nodige spitsvondigheid door een klein hectare te verkopen aan de toenmalige CD&V schepen, zodat men een MER kon ontlopen. Ook deze vergunning kende een negatief advies.
In beide aanvragen was duidelijk dat de huidige meerderheid in een spreidstand stond. De externe communicatie was dat men tegen een stort was maar in de realiteit was anders.

Oude wijn in nieuwe zakken

Begin dit jaar deed OB&D een nieuwe aanvraag maar met dezelfde eisen:

-een uitbreiding van de ontginning (fase 2).De firma beloofd om fase 3 niet te ontginnen ,maar dat zijn enkel woorden . (staat nergens beschreven)

-een uitbreiding van het industrieterrein zoals voorzien in het PRUP (Dit was een beslissing van de vorige burgemeester Van Poucke en zijn schepencollege in 2010)

-een TOP van 10 000 m3

-een opvulling van de kleiputten volgens de 80% regel (er kan dus 20% vervuiling aanwezig zijn in de DOP)

-er wordt een toename van vrachtbewegingen voorzien tot 20 000 op jaarbasis

Ernstige zorgen over impact op omgeving en Milieu

Onze afdeling is dan ook verontwaardigd en bezorgd over de gang van zaken en de leefbaarheid van de omgeving van de kleiputten.

Zo verwerpt de meerderheid alle opmerkingen van de buurtbewoners en krijgen die geen antwoord op hun bezorgdheden.

Wat gaat OB&D storten?, wie zal het controleren? Wat met de stof- en verkeershinder? Allemaal vragen waar de buurtbewoners geen antwoord hebben op gekregen.
Wetende welke problemen men reeds heeft gekend met het bedrijf OB&D in het muziekbos in Ronse, waar de ene flagrante overtreding na de andere is begaan, voorspelt dit voor de toekomst van de Paanders weinig goeds. Als lokale afdeling zullen we het dossier dan ook de komende maanden verder opvolgen.

 

In de bijlage het persbericht van 22 oktober 2013 van de meerderheid! WOORDBREUK!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is