N-VA Vergeet de Parochies niet!

Op 16 mei 2013

Beste Meulebekenaar,

N-VA Meulebeke heeft tijdens haar campagne beloofd om de parochies, De Paanders, Marialoop en 't Veld niet te vergeten. Daarom voeren wij ook de daad bij het woord.

Via de media vernamen we dat  het College van Burgemeester en Schepenen van Meulebeke van plan is drie digitale borden aan te kopen om de burgers te informeren en ook via deze weg advertentieruimte ter beschikking wil stellen van de handelaars. Volgens dezelfde info zouden erdrie borden aangekocht worden en geplaatst worden op domein Ter Borcht, aan het gemeentehuis en aan OC Vondel.

We hebben de voorzitter van de gemeenteraad gevraagd dit punt te agenderen op de eerstkomende gemeenteraad van woensdag 29 mei a.s.

Als N-VA vinden we een heldere communicatie naar iedere burger belangrijk en ook het stimuleren van de lokale economie staat bij ons hoog op de agenda. Vandaar ook onze tussenkomst op de gemeenteraad n.a.v. het verVIERvoudigen van de taks op de huis-aan-huisbladen.

N-VA is bezorgd dat ook de inwoners van de verschillende parochies geïnformeerd worden en dat de lokale middenstander op deze parochie ook zijn parochiegenoten kan bereiken zodoende delokale economie te stimuleren. Vandaar dat we het ook spijtig vonden dat een toegankelijk medium als een huis-aan-huisblad gepenaliseerd werd.

Vandaar zullen we voorstellen om ook een infobord te voorzien op de parochies De Paanders, Marialoop en ’t Veld.

Namens de N-VA-fractie

Herman Vanhee, Benedikt Vanstaen, Tom Wattijn en Rik Vergote

Contactinfo

Rik Vergote
051/ 48 74 38
Rrik.vergote [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is