N-VA vraagt actie van het provinciebestuur

Op 23 juni 2021, over deze onderwerpen: ecologie, Provincie, Provincie West-Vlaanderen

N-VA vraagt actie van het provinciebestuur:
Nog te veel knotbomen, poelen en hagen verdwijnen illegaal

 

West-Vlaanderen – “Er verdwijnen nog te veel knotbomen, poelen en hagen in onze provincie zonder omgevingsvergunningaanvraag. Recent werd er in Vleteren illegaal nog een poel dichtgegooid. We vragen actie van het provinciebestuur”, aldus provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke.

Deze vraag vindt zijn insteek omtrent een recente inbreuk in onze provincie waarbij een drinkpoel zonder vergunning werd dichtgegooid in Vleteren. Daarbij werd een proces-verbaal opgemaakt. Het wegnemen van een Kleine Landschapselement (KLE) is normaal gezien vergunningsplichtig. Hiervoor moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

 

Kleine landschapselementen (KLE) is de verzameling van groene punten en lijnen in het landschap met inbegrip van de bijhorende vegetaties. De KLE’s maken deel uit van de natuur. Hun bestaan en uitzicht zijn vaak het resultaat van menselijk handelen. Onder de KLE’s rekenen we de bermen, bomen, knotbomen, bomenrijen, bronnen, dijken, grachten, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en waterlopen. De KLE’s vormden vroeger een hecht netwerk dat ondertussen in onze provincie sterk verschraald is.

 

“We stellen echter vast dat de bescherming van de KLE’s met de voeten wordt getreden en dat deze verdwijnen zonder MER aanvragen, vergunningen of geen vervanging van deze elementen. We kunnen eigenlijk stellen dat de Provincie dus wat straffer uit de hoek kan komen bij de vergunningen en regularisaties van het verwijderen van KLE.”

 

“Via de landschapskranten zal de provincie nu meer sensibiliserend werken en op vlak van handhaving dient de natuurinspectie en de lokale overheid een tandje bij te steken. We zullen deze problematiek blijvend opvolgen,“ aldus raadslid Johan De Poorter. “Kleine landschapselementen hebben een belangrijke rol te spelen in de landschapskwaliteit, het behoud van biodiversiteit en als natuurverbindend element. Het kan niet dat deze zo maar verdwijnen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is