N-VA vraagt herstel vergoeding maaltijdcheque gemeentepersoneel

Op 14 september 2017, over deze onderwerpen: beleid gemeente, Gemeenteraad

Bij het begin van deze legislatuur ging de de CD&V-meerderheid met de grove borstel door het gemeentepersoneel en haar statuut. Naast diverse ontslagen binnen  de gemeente-  en ocmw-diensten,  werd ook, zonder deftig sociaal overleg, geraakt aan het personeelsstatuut van ons Meulebeeks OCMW- en gemeentepersoneel. Later stootte de CD&V-bestuursploeg ook het dienstenchequebedrijf af. Heel wat personeelsleden werden  financieel getroffen.

Als N-VA-fractie hebben we dan ook een duidelijk signaal gegeven dat wij niet konden akkoord gaan met deze manier van handelen. Zonder succes helaas.”, geeft fractieleider Rik Vergote aan.

Inspanningen verhoogd

“We stellen vast dat ondanks deze besparingen steeds meer inspanningen werden gevraagd van de overblijvende ploeg. Heel wat werken die vroeger werden uitbesteed, worden op vandaag succesvol door onze eigen diensten uitgevoerd. Daarnaast stellen we vast dat onze personeelsleden flexibel omspringen met hun talenten en taken.”, gaat Rik verder.

Respect voor het gemeentepersoneel

We vinden dan ook dat de oorspronkelijke waarde van de maaltijdcheque mag terug ingevoerd worden. M.a.w. een verhoging van de maaltijdcheque met één euro. Zo herstellen we enerzijds een betreurenswaardige beslissing uit het verleden en anderzijds kunnen we zo onze waardering uiten voor de dagdagelijkse inzet van onze personeelsploeg. Want het zijn onze personeelsleden die zorgen voor een goede dienstverlening aan onze Meulebekenaren.’, besluit Rik Vergote.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is