Ons N-VA programma

Op 4 oktober 2012

N-VA Meulebeke heeft het uitgewerkt programma online geplaatst
Met dit prgramma willen we werken aan een goed en beter Meulebeke

In het programma staan punten te realiseren op korte en lange termijn.
Hierbij volgt een overzicht van ons programma met de hoofdpunten
Meer info kan u verkrijgen door verder te drukken op onze verkiezingstoets rechtsboven

Voor meer info en vragen kan u steeds terecht op

meulebeke [at] n-va.be of Rik.vergote [at] n-va.be 

1.Onze visie op lokaal beleid
1.1. Vrijheid en verantwoordelijkheid, rechten en plichten
1.2. Inspraak, maar ook uitspraak
1.3. Efficiënte en krachtige lokale besturen
1.4. Vlaanderen en Europa
1.5. Het is goed leven in Meulebeke

2. Mobiliteit
2.1. Stappers en trappers
2.2. Een performante strooidienst
2.3. Trage Wegen
2.4. Zwaar verkeer

3. Ruimtelijk beleid 
3.1. Essentie van ruimtelijk beleid
3.2. Vier toetsstenen

4. Woonomgeving

4.1. Investeren in de woonomgeving
5. Industrie

5.1. N-VA wil ondernemen ondersteunen op geschikte locaties

6. Veiligheid

6.1. Levenskwaliteit
6.2. Kleine criminaliteit en overlast

7. Verenigingen als cement van het lokale leven

7.1. De gemeente als katalysator voor verenigingen
7.2. De jeugd is de toekomst
7.3. Jeugdraad

8. Senioren

9. Inburgering en migratie

9.1. Nieuwkomers
9.2. asiel- en migratiebeleid

10. Budget

10.1. Gemeentebelasting
10.2. Investeringen

11. Gemeentediensten Flexibel en digitaal

11.1. Digitalisering
11.2. Efficiëntie is winst.
11.3. Loket Kinderopvang
11.4. Gezinstoets
11.5. Brandweer
11.6. Begraafplaatsen

12. Economie

12.1. De N-VA pleit voor een ondernemingsvriendelijke gemeente
12.2. KMO-ambtenaar

13. Cultuur

14. Bibliotheek

15. Schepen voor Erfgoed

16. ‘Sport Voor Allen’-beleid

17. De parochies

18. Milieu

18.1. Een afvalbeleid van deze tijd
18.2. Energiebesparing
18.3. Meldpunten voor Milieu en Verkeer
18.4. Afwatering

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is