Ons natuurgebied!!

Op 4 januari 2011

Geef ons natuurgebied terug!!!

Wat vooraf ging.
Het bedrijvengebied "de oude kleiputten" in de steenovenstraat is in de jaren 90 vaak het onderwerp geweest van commotie. Toen was er het voorstel om die oude putten op te vullen met verontreinigd afval.
Door een grote groep van Meulebekenaren werd er een actiecomité opgericht "Stortvrij Meulebeke". Deze acties hadden tot positief gevolg dat de oude kleiputten de nabestemming van natuurgebied kregen. Dit wil zeggen dat deze putten wel mogen opgevuld worden met niet-verontreinigde grond. Het betekent ook dat dit gebied natuurgebied moet worden.

Wat N-VA wil.
Iedereen weet dat bedrijventerreinen noodzakelijk zijn voor jobcreatie en welvaart. Daarom had de N-VA het niet zozeer moeilijk met het feit dat deze oude kleiputten zouden worden omgezet naar bedrijventerreinen, maar wij willen wel dat het oppervlakte verlies van natuurgebied wordt gecompenseerd op een andere plaats binnen de gemeente/provincie.
De provincie West-Vlaanderen is al jaren een buitenbeentje (lees: slechtste leerling van de klas) op het vlak van natuurontwikkeling en groene zones.
De N-VA wil dat de provincie in deze materie haar verantwoordelijkheid opneemt en zorgt dat elk verloren gegaan natuurgebied wordt vervangen door een ander gebied in de eigen provincie.
Want een groene omgeving is een leefbare omgeving.

Wat N-VA doet.
Via onze provinciaal N-VA mandataris Kristof Pillaert, werd dit onderwerp naar voren gebracht op de laatste provincieraad.
Momenteel hebben wij echter nog geen nieuws of er aan onze vraag gehoor werd gegeven.

En nu?
Dit dossier zal met de nodige aandacht opgevolgd worden. Wanneer we meer nieuws hebben dan verneemt u het hier.

Wij vernemen graag uw vragen en/of suggesties. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is