Privatisering woonzorgcentrum Ter Deeve?

Op 14 december 2016, over deze onderwerpen: OCMW
Machteld Vanhee stelt zich vragen over de toekomst Ter Deeve

"Zal het woonzorgcentrum Ter Deeve geprivatiseerd worden net zoals de poetsdienst enige tijd geleden?" Het is nog niet officieel maar voor raadslid Machteld Vanhee wordt het alsmaar duidelijker.

Ruim een jaar geleden, op de OCMW-raad van  12 november 2015, werd voor de eerste maal gesproken over de onzekere toekomst van het woonzorgcentrum. Toen werd het voorstel goedgekeurd om in overleg te gaan met private en openbare partners om de toekomstmogelijkheden van het woonzorgcentrum te onderzoeken. Een degelijk onderzoek hierover is nog steeds niet aan de OCMW-raad voorgesteld. Een kort mondeling verslag van een uiterst beperkte zoektocht was het resultaat ervan. Ik ben als raadslid hiermee niet akkoord. Een degelijk en uitgebreid onderzoek en verslag is nodig. De OCMW-raad werd onvoldoende ingelicht. Meerdere partners moeten gecontacteerd worden.

Op de OCMW-raad van 1 december werd dan nogmaals het voorstel gedaan om op zoek te gaan naar potentiële toekomstige partners. De invulling van dit voorstel is wel degelijk anders.  Het voorstel werd goedgekeurd met 6 ja stemmen. Door raadslid Machteld Vanhee (N-VA) werd het voorstel afgekeurd.

Wat concreet voorgelegd werd:

Er zal juridisch advies gevraagd worden aan Publius. Ten einde samen met de OCMW-voorzitter, de burgemeester en de secretaris, om de toekomstmogelijkheden van het woonzorgcentrum te onderzoeken en om een financiële voorstudie te maken betreffende het personeel en de (toekomstige) loonkosten.
Zij zullen in naam en voor rekening van het OCMW een overheidsopdracht uitschrijven voor het vergelijken van potentiële toekomstige partners voor het woonzorgcentrum en het voorstellen aan de OCMW-raad van een partner om een eventuele samenwerking verder mee uit te werken. De besluiten van de OCMW-raad worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.

Het voorstel werd door mij afgekeurd om meerdere redenen.

Als raadslid wordt mij de mond gesnoerd. Geen inbreng of medezeggenschap gedurende het gehele onderzoek. Enkel  de OCMW-voorzitter, burgemeester en secretaris zullen de overheidsopdracht uitschrijven. Ook de vergelijking van de potentiële partners gebeurt enkel door hen. Een volledig democratisch verkozen OCMW-raad wordt buiten spel gezet…  Om ons nog een beetje te sussen mogen we op het allerlaatste hun gekozen partner al dan niet goedkeuren… Waarom de ocmw-raad geen medezeggenschap heeft begrijp ik niet. Net hoe beter de raadsleden ingelicht worden, hoe beter toch…? OF…?

Volgens de mondelinge informatie gegeven door de OCMW-voorzitter is er quasi zeker een geschikte partner gevonden. De vergunningen voor 44 bedden alsook het personeel kunnen overgenomen worden door een nabijgelegen rusthuis. Volgens de voorzitter mogen we de beslissingen niet laten aanslepen, want dan kan dat rusthuis nog kamers laten bijbouwen terwijl ze nu toch al aan het bijbouwen zijn.… Zullen we nog een overheidsopdracht uitschrijven? ?

Wat zal er gebeuren met de kamers van het huidig woonzorgcentrum? Ook dat werd ons al mondeling meegedeeld. De plannen zijn al getekend. Deze kamers worden omgebouwd tot serviceflats. De plannen liggen al klaar en werden al aan de raadsleden voorgelegd.

Een van onze grote bezorgdheden is wat zal gebeuren met de personeelsleden en hun statuut.

Is er nog een beetje democratie nodig? Of is alles toch al op voorhand beslist? Is er sprake van een degelijk onderzoek? Werd de mogelijkheid om bijvoorbeeld met meerdere gemeenten samen te werken al eens onderzocht? Ook daar is er een mogelijkheid om een samenwerking op te bouwen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is