Standpunt N-VA :Voorlopige vaststelling RUP Haandeput

Op 20 maart 2014

Standpunt N-VA Meulebeke :Voorlopige vaststelling RUP Haandeput 

Als N-VA zijn we voor bijkomend industrieterrein in Meulebeke. Zeker industrieterrein voor de zogenaamde ‘lokale bedrijven’ moet er zeker komen, dat is altijd ons standpunt geweest.

Waar we ons in het verleden tegen verzet hebben, is dat dit gebeurt ten koste van de gemeentefinanciën (hiermee willen wij duiden op de vroeger voorziene overdreven onteigeningen) en ten koste van gezinsdrama’s (het onteigenen van gezinnen uit hun woning).

Voor ons als N-VA-fractie is het behouden en ook het creëren van werkgelegenheid belangrijk.

Maar ook de gemeentelijke financiën kunnen de belastingretributies van de bedrijven best gebruiken of blijven gebruiken.

We stellen vast dat in het plan dat vandaag vastgesteld wordt er eindelijk duidelijkheid komt over de bedrijven, vooral de Meulebeekse bedrijven , die wensen te verhuizen omwille van plaatsgebrek. Dit moet volgens ons maximaal mogelijk zijn in Meulebeke. Zowel in deze als in de andere zones die het gemeentebestuur vastgesteld heeft, zijn er nog mogelijkheden.

Daarnaast willen we er zeker van zijn dat bij de inplanting van bijkomend industrieterrein maximaal rekening gehouden wordt met de bewoners in de onmiddellijke omgeving. Voor ons blijft de regel: nièt op de kap van de gezinnen!

Omdat we omtrent dit laatste nog onvoldoende garanties hebben, omdat de bewoners zelf nu nog zelf hun standpunt moeten laten kennen eventueel in de vorm van bezwaarschriften en omdat we als fractie mee onze inbreng zullen doen in de Gecoro, zullen we ons op vandaag onthouden op de stemming.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is