STATUUT GEMEENTEPERSONEEL

Op 11 maart 2016, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, beleid gemeente
Rik Vergote N-VA

Op de gemeenteraad van 9 maart 2016 intervenieerde gemeenteraadslid en fractieleider Rik Vergote bij de behandeling van het personeelsstatuut van het gemeentepersoneel.

Geef talent alle kansen

Rik vraagde om bij een bevorderingsprocedure de vacature steeds ter beschikking te stellen van ALLE personeel, zowel van het OCMW als van de gemeente. “Het lijkt me logisch dat ieder talent zich kandidaat kan stellen, des te meer op de vooravond van de officiële samenvoeging van gemeente en ocmw (op 01.01.2019). Daarnaast wordt soms personeel verplaatst tussen ocmw en gemeente omwille van overheidssubsidies. Onze personeelsleden mogen daardoor niet gediscrimineerd worden,” merkte Rik op.
Verder wees Rik er op dat er heel wat zaken niet werden aangepast aan de nieuwe wetgeving, onder meer door het eenheidsstatuut, de afschaffing van de proeftijd voor contractuelen…. “Een gemiste kans !”, gaf Rik aan. Het bestuurscollege wou de tekst niet corrigeren.

Loonsverhoging Vanpoucke

Het meest frappant vond Vergote de loonsverhoging voor de secretaris, Tom Vanpoucke (zoon van oud-burgemeester Daniël Vanpoucke). “Het kan toch niet dat we eerst mensen ontslaan of medewerkers van het dienstenchequebedrijf afstoten met een slechter statuut onder het mom van de slechte financiële situatie van de gemeente en dan de mensen met de hoogste wedde nog meer loon krijgen.

Herstel waarde maaltijdcheques ocmw- en gemeentepersoneel

Burgemeester Verwilst gaf aan dat door herstructureringen en de pensionering van de financieel beheerder de loonkost zal dalen. “Gebruik dan een stuk van deze besparing om ons ocmw- en gemeentepersoneel terug de waarde van de maaltijdcheques die ze afgenomen zijn bij het begin van deze legislatuur terug te geven. Zij zetten zich dagdagelijks in voor onze inwoners en verdienen ons respect”, repliceerde Rik Vergote.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is