“Steeds steun van onderuit gekregen”

Op 27 oktober 2017, over deze onderwerpen: Activiteiten & partij

Johan De Poorter is de nieuwe arrondissementsvoorzitter van de N-VA MEULEBEKE
Voorzitter van de Meulebeekse N-VA- afdeling, werd op woensdag 18 oktober door de N-VA-leden van het arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt tot nieuwe voorzitter verkozen. Naast een nieuwe voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris werden er ook acht leden verkozen die zullen zetelen in de nationale partijraad van N-VA.

Johan De Poorter is een dynamische veertiger die sedert 2001 in de Buysveldstraat in Meulebeke woont. Zijn interesse voor de politiek kreeg hij van thuis uit mee. Zijn vader was ooit actief in de plaatselijke politieke wereld in De Pinte, hij was lid van de fusiepartij DPZ en zijn moeder vervult er nog steeds een schepensambt.

N-VA op het spoor

Johan studeerde af als tuin- en landschapsarchitect en kon aan de slag als verantwoordelijke voor het groen in alle deelgemeenten in Ieper. De verantwoordelijkheid voor het groenbeleid vulde hij in met heel wat plannen voor groene woonzones, speelpleinen en parken. In 2001 kon Johan als tuinbouwkundig leraar les geven aan het Sint-Gregoriusinstituut in Gentbrugge. Onderwijs verschaffen aan leerlingen in het buitengewoon onderwijs was voor hem een ware uitdaging maar ook een passie. Johan maakte in De Pinte deel uit van de lokale partij Ruimte. Na zijn verhuis naar Meulebeke trad hij in 2002 toe tot de N-VA.

Johan: “In 2009 hebben we hier in Meulebeke de N-VA op het spoor gezet. Op die manier kwam ik in contact met de arrondissementwerking van de partij en werd ik aangesteld als ledenverantwoordelijke. Twee jaar later werd ik rechtstreeks verkozen tot de partijraad die iedere eerste of tweede zaterdag van de maand bijeenkomt in het Brusselse. Met ons arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt (het grootste arrondissement van de provincie) vaardigen we tien leden af naar de partijraad.”

“Het arrondissementbestuur vergadert ieder eerste woensdag van de maand. Op 15 november is de installatievergadering van het nieuw bestuur gepland in Tielt. Het doel van deze vergaderingen is veelvoudig: we proberen de leden zo goed mogelijk te informeren, we volgen het politieke luik van de lokale afdelingen heel goed op en bieden ondersteuning daar waar nodig, die politieke ondersteuning gebeurt eveneens vanuit het nationaal gebeuren. Dan is er ook nog de lijstvorming op lokaal, provinciaal en nationaal niveau.”

In 2012 heb ik meegeholpen aan de uitbouw en /of de oprichting van heel wat N-VA -afdelingen in onze regio alsook aan de samenstelling van de provincieraadlijst. "In 2014 werd ik aangesteld als ondervoorzitter van het arrondissementbestuur.”

Passionele hobby

In 2015 wachtte Johan een nieuwe  uitdaging. Hij kon werken aan de zijde van Vlaams N-VAvolksvertegenwoordiger Axel Ronse. Zijn taak houdt in dat hij alle dossiers moet opvolgen die Axel behartigt, het bijhouden van de agenda, contacten onderhouden met de diverse doelgroepen, de sociale media onderhouden, ...

Johan: “Ik heb politiek steeds als een passionele hobby gezien maar heb nooit staan schreeuwen om een plaats op de lijst. Ik heb door mijn inzet steeds de steun van onderuit gekregen... met die inzet wil ik verder doorgaan.” (LB)
 

Krant van West-Vlaanderen/De Weekbode Tielt,

Vr. 27 Okt. 2017, Pagina 33

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is