Vertelt raadslid Van Staen onzin of liegen Burgemeester en Schepen?

Op 11 maart 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit
Vertelt raadslid Van Staen onzin of liegen Burgemeester en Schepen?

Op de gemeenteraad van 8 maart bracht N-VA-raadslid Benedikt Van Staen een voorstel naar voor om het kruispunt van de Statiestraat met de Wetstraat veiliger te maken.  Dit na veelvuldige ongevallen en de algemene gevaarlijk situatie met de voorrang aan rechts regel.  Dit punt kwam echter niet ter sprake, men wou zelfs niet luisteren naar de argumentatie.  Enkele dagen voor de gemeenteraad, en na het indienen van het voorstel van N-VA, liet het College enkele aanpassingen doorvoeren.   Maar daarmee was de kous niet af, zoals het College dacht.

College heeft zijn eigen verkeerswetgeving

Toen raadslid Benedikt Van Staen deze wijzigingen in vraag stelde en zei dat de wetgeving omtrent rijbaankussens niet werd gevolgd kwam hoongelach van achter de Collegebanken.

Raadslid Van Staen kwam met verschillende argumenten uit de wetgeving maar deze werden telkens afgeketst als onzin.  

  • In de wetgeving staat dat rijbaankussens op ten minste 15 meter van een kruispunt moeten liggen.  Raadslid vroeg zich af of ze misschien 15 cm gelezen hadden?  Want in werkelijkheid werden de rijbaankussens tegen het kruispunt gelegd.
  • Verder moeten er afbakeningspalen geplaatst worden om te vermijden dat de autobestuurders langs de verhoogde inrichting kunnen rijden. In werkelijkheid kan je zowel in de Wetstraat als in de Statiestraat links van de paaltjes gewoon doorrijden of parkeren. Hierop antwoordde de burgemeester dat er op het moment van de werken net een camionette stond geparkeerd op die plaats. Toevallig….
  • Principieel hoeft er geen verticale signalisatie geplaatst te worden maar dit kan nodig zijn in rechte straten. In dat geval wordt bord A51 (uitroepteken) met onderbord “snelheidsremmer” gebruikt.  In werkelijkheid werd er een bord F87 geplaatst (bord van verhoogde inrichting)
  • Op de vraag waarom er geen aanvullend reglement werd vastgesteld kwam de reactie dat dit absoluut niet nodig is voor deze aanpassing.   In werkelijkheid staat in de wetgeving dat er een aanvullend reglement moet opgesteld worden bij verhoogde inrichtingen voor het instellen van zones met beperking tot 30km/u

Waar is het advies van de politie ?

Er werd telkens verwezen naar het advies dat bekomen werd van de politie.  De burgemeester en schepen bleven ten stelligste aanhouden dat het advies volledig gevolgd werd.  Dit werd ten zeerste in twijfel getrokken door raadslid Van Staen.  Het raadslid achtte het onmogelijk dat de politie een advies gegeven heeft om de werken op deze manier uit te voeren. 

Toen raadslid Van Staen vroeg om het desbetreffende advies er bij te halen om de waarheid te achterhalen bleek dit onmogelijk.  In het gemeentehuis was het blijkbaar onmogelijk om een dossier uit het gemeentehuis erbij te halen.  Dit had nochtans alles kunnen verduidelijken en kunnen aantonen of het raadslid onzin vertelde of de burgemeester en schepen leugens vertelden.  Leugens of anders dit dossier helemaal niet kennende.   In dat geval hadden ze iets meer ingetogen kunnen reageren volgens raadslid Van Staen die overtuigt blijft van zijn gelijk.

In bijlage het advies van de Politie. Dit geeft aan dat N-VA raadslid het gelijk heeft en de college opnieuw haar dossiers onvoldoende kent/ begrijpt!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is