Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 12 november 2016, over deze onderwerpen: beleid gemeente, Bestuur, Gemeenteraad

Het lidgeld voor de bibliotheek in Meulebekeverdubbelt van 2,5 naar 5 euro. De maatregel is enkel van toepassing op volwassenen. In 2014 voerde de bib al een reeks bezuinigingen door. Er verdwenen twee personeelsleden en de uitbouw van de collecties werd op een lager pitje gezet. Zo werden een …

Op 15 juli 2016, over deze onderwerpen: beleid gemeente, Gemeenteraad

MEULEBEKE - Het lijkt erop dat de muziekschool en kinderopvang ’t Berenhuisje vanaf september weer meer gescheiden zullen zitten. Dat blijkt alvast uit de laatste gemeenteraad voor het zomerreces in Meulebeke. Regentiestraat Herman Vanhee (N-VA) merkte bij aanvang van de agenda op dat er nog …

Op 15 juni 2016, over deze onderwerpen: Bestuur, Gemeenteraad, Mobiliteit

Op de gemeenteraad van 8 juni 2016 bracht gemeenteraadslid Herman Vanhee de wegverzakking in de Regentietsraat aan. Burgemeester belooft aan een oplossing te werken. “Ik wil nog even aanbrengen dat in de Regentiestraat een wegverzakking is ter hoogte van woning nr 4.  Deze situatie bestaat al …

Op 13 juni 2016, over deze onderwerpen: ecologie, Gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraadszitting van 8 juni stelde Benedikt Van Staen zich vragen over het bermbeheer in onze gemeente. “Heeft Meulebeke een bermbeheersplan?”, opende Benedikt het debat. Schepen Bossuyt zei dat dit er niet was maar dat er gemaaid wordt volgens het bermbesluit.   Algemeen wordt …

Op 9 juni 2016, over deze onderwerpen: beleid gemeente, Bestuur, Gemeenteraad

N-VA betreurt dat burgemeester Verwilst en CD&V de natuurramp van 5 juni 2015 misbruiken als verkiezingspropaganda. Door een gunstige wind heeft een mail van 23.05.2016 ons bereikt (cfr. bijlage 1). In die mail wordt op het eerste zicht toevallig twee mailtjes bezorgd aan een groot aantal mogelijke …

Op 15 april 2016, over deze onderwerpen: beleid gemeente, Gemeenteraad

N-VA-fractieleider Rik Vergote klaagt aan dat het nieuwe wandel- en fietspad in de Spoorweglaan nauwelijks toegankelijk is. "We zijn blij met die nieuwe veilige fietsverbinding vanuit Tielt, maar vooral fietsers kunnen enkel aan het begin, in het midden en aan het eind op en af het pad rijden. We …