Johan De Poorter Provincieraadslid West-Vlaanderen N-VA

Provincie

 

De provincieraad is voor West-Vlaanderen wat het Vlaamse Parlement is voor Vlaanderen en de gemeenteraad voor een stad of gemeente. Het is het wetgevend orgaan.
Johan De Poorter , volgde Machteld Vanhee op, die zetelde vanaf december 2012 tot november 2018. Johan zetelt vanaf december 2018 tot november 2014 in de provincieraad.

Johan maakt deel uit van de eerste en de vierde commissie.

Eerste Commissie Vierde Commissie
Bestuurlijke organisatie Milieu, natuur landschap
Plattelandsbeleid Informatietechnologie
Landbouw Mobiliteit
Visserij  Landinrichting 
Integraal Waterbeleid  
Omgevingsvergunningen   
Erediensten en niet-
confessionele levensbeschouwelijke
gemeenschappen
 
Unie -K  

 

Onder deze rubriek zal je dan ook alle tussenkomsten, vragen en persberichten terug vinden. 

Nieuws over dit onderwerp

N-VA vraagt actie van het provinciebestuur

N-VA vraagt actie van het provinciebestuur:Nog te veel knotbomen, poelen en hagen verdwijnen illegaal   West-Vlaanderen – “Er verdwijnen nog te veel knotbomen, poelen en hagen in onze provincie …