Provincie

Nieuws over dit onderwerp

"West-Vlaamse meerderheid kiest voor zelfbehoud"

Op de provincieraad van West-Vlaanderen mocht de raad advies uitbrengen over de wijzigingen van de provinciedistricten.  Vlaanderen stelt voor om van 7 naar 3 kiesdistricten te gaan, namelijk Brugge, …