Besparing op gemeentepersoneel en loonsverhoging voor secretaris Vanpoucke

Op 22 februari 2016, over deze onderwerpen: beleid gemeente, Lokaal sociaal beleid - OCMW, OCMW

Dat het CD&V-beleid uit de vorige legislaturen geleid heeft tot een financiële malaise voor de berengemeente is door de oppositie en intussen door de huidige burgemeester reeds meermaals aangehaald, maar dat zowel VRIJ als SPa. de loonsverhoging toch goedkeurden in het OCMW, terwijl het personeel steeds moet inleveren, is wel een brug te ver.

Personeel de dupe

In het kader van besparingen heeft de huidige beleidploeg het mes gezet in het personeelsbestand en het personeelsstatuut van alle gemeentepersoneel. Dat het sociaal overleg hierbij werd genegeerd, heeft onze partij reeds in het verleden bekritiseerd.Naast de ontslagen in het begin van deze legislatuur, stootte het OCMW onlangs de medewerkers van het dienstenchequebedrijf af. Ze werden overgenomen door een privé-bedrijf, weliswaar met een slechter personeelsstatuut.

Secretaris krijgt loonsverhoging

Tot onze grote verbazing bracht OCMW-voorzitter Vullers op de ocmw-zitting van 18 februari l.l. het voorstel om secretaris (en zoon van vorig burgemeester) Vanpoucke een loon te geven a rato van  130% van het vigerende barema. Bovendien krijgt Vanpoucke zowel van de gemeente als van het ocmw daar boven op een forfaitaire onkostenvergoeding voor 7800 kilometers te rijden…, samen 2655 euro netto,” weet OCMW-raadslid Machteld Vanhee.

Intellectueel oneerlijk

Het is hallucinant dat voorzitter Vullers adviseert dit goed te keuren gezien het toch de gemeente is die zal moeten opdraaien voor de kosten. Aan de vooravond van de stopzetting van het bipolair beleid vervalt deze beleidsploeg nog in “kotjesdenken”, vult fractieleider en gemeenteraadslid Rik Vergote aan. “Het is immers zo dat het OCMW en de gemeente vanaf 2019 fusioneren en zo één orgaan gaan vormen. Zodoende zal er sowieso maar één secretaris en één financieel beheerder meer nodig zijn. Als burgemeester Verwilst  in de pers aangeeft dat de 130% verantwoord is omdat ze twee jobs gaan vervullen, is dit intellectueel oneerlijk. Wees eerlijk, in casu gaat het gewoon om een reorganisatie van de gemeentediensten”, vult Vergote nog aan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is