Burgemeester Verwilst en CD&V misbruiken ramp als verkiezingspropaganda

Op 9 juni 2016, over deze onderwerpen: beleid gemeente, Bestuur, Gemeenteraad
Burgemeester Verwilst en CD&V misbruiken ramp als verkiezingspropaganda

N-VA betreurt dat burgemeester Verwilst en CD&V de natuurramp van 5 juni 2015 misbruiken als verkiezingspropaganda. Door een gunstige wind heeft een mail van 23.05.2016 ons bereikt (cfr. bijlage 1). In die mail wordt op het eerste zicht toevallig twee mailtjes bezorgd aan een groot aantal mogelijke slachtoffers van de ramp van 05.06.2015. Maar snel wordt duidelijk dat het hier om een plat populistisch propagandamailtje gaat. “Als N-VA betreuren we dat de miserie van mensen wordt misbruikt om aan verkiezingspropaganda te doen”, stelt N-VA-fractieleider Rik Vergote.

Bij het lezen van deze mail viel ik bijna van mijn stoel”, vertelt Vergote. “Stel u voor dat de uitbetaling van middelen uit onze staatskas, m.a.w. ons belastinggeld, zomaar gebeurt op basis van lobbywerk van politiekers en belangengroepen. Gelukkig ben ik tot de vaststelling gekomen dat er hier wetenschappelijk  materiaal voor wordt gebruikt, aangeleverd door het KMI.”

In het informatierapport van het KMI (cfr. Bijlage) wordt duidelijk aangegeven dat Wervik en Meulebeke een uitzonderlijke neerslag kenden. De suggestie dat er toevallig amper twee gemeenten zijn weerhouden, is geen politieke beslissing maar een beslissing van moeder natuur…”

We legden onze vraag ook voor aan het bevoegd Ministerie en kregen volgend antwoord : “Er komt absoluut geen lobbywerk bij kijken om een gemeente te laten erkennen. Dit gebeurt op basis van adviezen van het KMI (zie bijlage). Voor de werking van het Vlaams Rampenfonds, zie: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds 

Nochtans moet de burgemeester de manier van werken kennen, gezien deze terug te vinden is op de website van de gemeente Meulebeke.

http://www.meulebeke.be/website/55-www/3962-www/4069-www.html 

Erkenning als landbouwramp

Bij een natuurramp is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan de provinciegouverneur, die op zijn beurt de erkenning als landbouwramp zal vragen aan de minister van Landbouw.
Het Departement Landbouw en Visserij verzamelt alle wetenschappelijke en financi?le informatie die nodig is en maakt een voorstel tot erkenning of niet-erkenning. De minister van Landbouw legt dat vervolgens aan de Ministerraadvan de Vlaamse regering voor. Als een schadefeit effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, komt het voorstel voor de Ministerraad, die dan beslist over de erkenning.
Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de publicatie in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende landbouwramp.

 

“We vinden het positief dat slachtoffers op een correcte manier worden vergoed. Het is de taak van het gemeentebestuur om de betrokkenen op een accurate en eerlijke manier te informeren zodat de Meulebekenaren die recht hebben op een vergoeding deze ook werven. Maar verkiezingspropaganda op de kap van slachtoffers is voor ons een ethische brug te ver”, besluit Vergote.

Namens N-VA Meulebeke

 

Rik Vergote

Gemeenteraadslid – fractieleider

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is