Financiering Zwembad Ter Borcht

Op 20 mei 2013

Financiering zwembad Ter Borcht

Beste Meulebekenaar,

N-VA wil op een pro-actieve manier het beleid op een constructieve manier helpen ondersteunen en neemt hiervoor zijn verantwoordelijkheid op door voorstellen te lanceren die ten goede komen van de gemeente en de Meulebeekse burger.

Liever besparen dan belasten
Gezien we als N-VA liever de focus zien op besparen dan belasten, hebben we in casu een voorstel uitgewerkt om de uitbating van ons gemeentelijk zwembad te continueren en betaalbaar te houden.

We stellen vast dat het financiële kostenplaatje voor het onderhoud en de werking van het zwembad Ter Borcht aanzienlijk is en dat de financiële situatie van onze gemeente niet goed is (cfr de vele extra belastingen en taksen sinds deze legislatuur).

We vrezen dat de trend dat milieu-eisen en de daarmee gepaarde kosten steeds verhogen onafwendbaar is. De uitbating van het zwembad zal bijkomende investeringen vergen in de toekomst.

Zwemmers uit verschillende gemeenten
Wanneer we de beschikbare cijfers opvragen stellen we vast dat 66% van de abonnementen en beurtenkaarten worden gekocht door niet-Meulebekenaars en dat  57% van de verkoop aan scholen/leerlingen voor rekening gebeurt van scholen buiten onze gemeente.

Intergemeentelijke samenwerking
Zijn we bezorgd over de continuïteit van het uitbaten van ons zwembad en de financiële implicaties voor de Meulebeekse belastingbetaler. We willen het College dan ook vragen om pro-actief werk te maken van een intergemeentelijke samenwerking met onze buurgemeenten of “verbruikende” gemeenten.

 

Anno 2013 zijn we er van overtuigd dat het zeker niet meer haalbaar is dat iedere gemeente zijn zwembad heeft maar dat er via een intergemeentelijk samenwerkingsverband een zwembad binnen een aanvaardbare afstand van de zwemmer moet ingeplant zijn. Gezien de aanwezigheid van de sportschool VILO en onze uitstraling als sportieve gemeente kan Meulebeke deze rol spelen. Daarom vragen we het College hier werk van te maken en hebben we de voorzitter gevraagd dit punt op de agenda van de volgende gemeenteraad van 29.05.2013 te plaatsen.

Namens de N-VA-fractie

Herman Vanhee, Benedikt Vanstaen, Tom Wattijn en Rik Vergote  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is