Geen kerstgeschenk voor Dynamica en Lenefiet

Op 18 december 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad
Fractieleider Rik Vergote

Tijdens de gemeenteraad van 14 december 2016 stelde gemeenteraadslid Rik Vergote vast dat er terug geen tien gemeenteraden werden gehouden dit jaar, zoals wettelijk bepaald is. Hiervoor is het Schepencollege al in het verleden op de vingers getikt door gouverneur Carl Decaluwé.

Het heeft natuurlijk geen zin om nu nog een tiende gemeenteraad te houden tussen Kerst en Nieuw zonder agenda”, gaf Rik aan. “Daarom stel ik voor de uitgespaarde zitpenneningen te geven aan een goed doel zoals Lenefiet en Dynamica.”

De uitgespaarde zitpenningen van de gemeenteraadsleden bedragen  3146,24 euro (of 10% van hun jaarinkomen)

Vergelijking
We stelden ook voor dat de Burgemeester en de Schepenen  hetzelfde bedrag storten aan dit goed doel, ttz 0.0044 % van de wedden van de uitvoerende mandatarissen, zijnde 1376,48 euro (= 7 x 196.64)

wedde

*we houden geen rekening met de pensioenrechten van de uitvoerende mandaten.

Voorstel 2017 goedgekeurd

We stellen niet alleen het probleem vast, we doen meteen een voorstel tot agenda 2017,” geeft Rik aan. “Om het de voorzitter gemakkelijk te maken en om alle raadsleden de kans te geven hun agenda optimaal te plannen, legden  we een voorstel tot planning neer voor de zittingen 2017. In andere gemeenten en steden lukt dit, ik zou geen reden kennen waarom dat in Meulebeke niet mogelijk zou zijn.” Dit voorstel volgde de voorzitter en zo zijn de 10 data voor volgend jaar gekend, mooi gespreid over het jaar.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is