N-VA bekommerd over rechts(on)zekerheid gemeentepersoneel

Op 16 februari 2015, over deze onderwerpen: Bestuur

Beste Meulebekenaar,

Recent stelden we vast dat de loonberekeningen van een 10-tal personeelsleden gedurende minstens 5 jaar verkeerd werden berekend. Deze verkeerde berekeningen werden pas onlangs vastgesteld. Dit levert betrokken personeelsleden een financiële kater op. De terug te vorderen bedragen variëren. Volgens onze bronnen gaat het zelfs tot een terugbetaling van een 2000 à 2500 euro netto. Wat duidt dat het niet om een futiliteit gaat. Dat deze bedragen mogen terug betaald worden over een periode van twee jaar is slechts een magere troost voor betrokken personeelsleden.

Zwakke audit

We stellen ons dan ook heel wat vragen bij de interne audits die het College organiseert op haar werking. In de laatste gemeenteraad van 2014 hebben we als N-VA-fractie nog heel wat kritiek geuit op het verslag van deze audits. Dit was te weinig diepgaand en te amateuristisch. Dit spijtig voorval is al een eerste waarneembaar resultaat.

Rechtsonzekerheid voor personeel ?

Uiteraard zijn we dan ook bekommerd over de rechtszekerheid van het personeel. Moet ieder personeelslid nu ook bezorgd zijn dat zijn/haar loon ook verkeerd werd berekend ? Moet ieder personeelslid nu ook vrezen dat er morgen een terugbetaling boven het hoofd hangt ? We stellen dan ook voor dat het College een interne audit organiseert en in die zin hopelijks het personeel kan gerust stellen dat de lonen bij de andere personeelsleden correct worden berekend.

Dergelijke taferelen moeten absoluut vermeden worden in de toekomst !

Namens de N-VA-fractie

Herman Vanhee, Benedikt Van Staen, Tom Wattijn en Rik Vergote

Contactinfo :

Rik Vergote

Gemeenteraadslid en fractieleider

M. rik.vergote [at] n-va.be ()

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is