N-VA Meulebeke bijzonder kritisch voor burgemeester Verwilst

Op 27 december 2015, over deze onderwerpen: Vluchtelingen

Voorzitter Johan De Poorter en fractieleider Rik Vergote zijn bijzonder kritisch over de manier waarop Dirk Verwilst (CD&V), burgemeester van Meulebeke aangeeft dat de limieten van de gemeente voor de opvang van de vluchtelingen zijn bereikt .

Het jaar 2015 zal zeker en vast ingaan als het jaar waarbij heel wat vluchtelingen aan de deur van  Europa maar ook België stonden. Zoekend naar een veilige plaats, weg van alle geweld.
De Federale overheid heeft de laatste maanden heel wat stappen gezet om alle vluchtelingen een veilige plaats en onderdak te geven.

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Theo Francken (N-VA)  en de Federale regering hebben alles in het werk gesteld om te zoeken naar goede opvangplaatsen en onderdak, rekening houdend met de draagkracht van de gemeente.
Nadat alle bestaande accommodatie, zoals oude legerkazernes en asielcentra, werden gebruikt blijft de nood aan extra opvangplaatsen groot. Vandaar dat de Federale regering, waar CD&V ook deel van uitmaakt, beslist heeft om een spreidingsplan te voorzien voor gans België. Zo werd ook Meulebeke verzocht om nog eens 5 extra vluchtelingen op te vangen, naast de 28 vluchtelingen die de gemeente nu al opvangt.

“Blijkbaar is het gemeentebestuur van Meulebeke niet opgezet met het spreidingsplan van de  Federale regering” zegt Rik Vergote fractieleider van de N-VA. “ Nochtans heeft de administratie reeds rekening gehouden met de beperkingen van de gemeente. Sommige buurgemeenten moeten meer vluchtelingen opvangen. Het is en blijft dan ook jammer dat ook in dit dossier de gemeente opnieuw de slechte financiële toestand van de gemeente aanhaalt om de opvang van vluchtelingen in vraag te stellen en er voorwaarden aan te koppelen” vult Rik Vergote aan.

“Alweer een confronterend voorbeeld van hoe jarenlang budgettair non-beleid onze gemeente met deze CD&V meerderheid in de onmogelijkheid stelt acute maatschappelijke veranderingen en humanitaire noodsituaties efficiënt aan te pakken” aldus Rik Vergote.

Nahima Lanjri en Verwilst CD&V blijkbaar niet op één lijn

“Blijkbaar is er ook in dit dossier geen eensgezindheid binnen de CD&V” zegt Meulebeeks N-VA Voorzitter Johan De Poorter “Nochtans haalde CD&V partijgenoot en Federaal Parlementslid Nahimi Lanjiri enkele weken geleden in de commissie voor binnenlands bestuur fors uit naar staatsecretaris Theo Francken met het dwingende verzoek de gemeenten aan te zetten tot het uitwerken van een degelijk spreidingsplan”.
Op de website van desbetreffende politica staan tevens heel wat artikels en persnota’s waarin de gemeenten op hun verantwoordelijkheid gewezen worden.
“Wij stellen voor dat burgemeester Verwilst contact opneemt met het CD&V-partijbestuur en zich laat informeren omtrent het standpunt van zijn eigen partij alvorens commotie te veroorzaken” zegt Johan De Poorter.

Een creatief en degelijk bestuur

“Er zijn heel wat gemeenten die veel meer vluchtelingen moeten opvangen en die gaan op zoek naar alternatieve en creatieve  oplossingen voor de huisvesting. De CD&V meerderheid was in het verleden wel bijzonder creatief om de schulden  te verdoezelen, maar die creativiteit mankeert  om voor de nieuwe maatschappelijke problemen oplossingen te vinden. Wij hekelen dan ook de miscommunicatie van burgemeester Verwilst.”,  zegt Johan De Poorter.

“Wij stellen dan ook voor dat het gemeenbestuur  zijn licht gaat opsteken bij andere gemeenten of in overleg gaat met andere structuren en belanggroepen. Dit is de enige manier om tot een  oplossing te komen”, besluit Johan De Poorter.

Overleg is de toekomst
 De Federale regering met N-VA, CD&V en Open VLD zal dan verder bekijken hoe in de toekomst het dossier van de vluchtelingen best zal worden aangepakt. Binnen afzienbare tijd zal er verder gecommuniceerd worden hoelang men de vluchtelingen moet opvangen, welke financiële ondersteuning men zal geven, …. 
Onze bezorgdheid gaat zeker uit naar de draagkracht van de gemeente en een billijke spreiding maar we kunnen onze ogen niet sluiten..
Enkel wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt, jong en oud, rijk en arm kunnen we voor een maatschappij gaan waar iedereen inbegrepen is!
 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is