Tips om veilig naar school te gaan!

Op 24 augustus 2017
Terug naar school in Meulebeke

Enkele tips om veilig naar school te gaan

Het begin van het nieuwe schooljaar gaat traditioneel gepaard met een toenemende verkeersdrukte, waardoor het risico op ongevallen jammer genoeg toeneemt.
Als gemeenschapspartij willen we dan ook inzetten op een veilige omgeving voor de kinderen, hun ouders en familie.
De omgeving van de school krijgt hierbij meer dan bijzondere aandacht. Om gedurende iedere schooldag een verkeersveilige omgeving te hebben moeten we dan ook een beroep doen op  u als ouder, grootouder, familie, vrienden en de kinderen.
Wij moeten zelf de eerste stap zetten en ons verkeersgedrag aanpassen voor een veiligere schoolomgeving voor onze kinderen. Als ouder en begeleider bent u bijzonder goed geplaatst om uw kind(eren) een gezond verkeersgedrag bij te brengen.

Zo veel als mogelijk te voet of per fiets:
Om het verkeersdrukte in de directe omgeving van de school te verminderen is het aangeraden om de  kinderen te voet of met de fiets naar school te brengen.
Onze Meulebekeekse scholen hebben voldoende ruimte om de fietsen veilig te plaatsen.

Hieronder vindt u enkele nuttige tips:

Als uw kind te voet of met de fiets naar school gaat

  • Leer uw kinderen dat het belangrijk is dat ze gezien worden. Het is niet omdat zij een auto zien aankomen dat de bestuurder uw kind ook gezien heeft.
  • Kies kleurrijke kledij zodat uw kind opvalt in het verkeer. Zeker voor de winter zijn heldere jassen met reflecterende strips ideaal.
  • Weeg goed af of uw kind reeds zelfstandig naar school kan stappen of fietsen. Oefen desnoods de route in die uw kind alleen zal volgen.
  • Zorg dat de fiets van uw kind wettelijk in orde is, controleer dit geregeld.

Als u uw kind naar school brengt met de wagen

  • Laat uw kind aan de kant van de school op het voetpad in- en uitstappen. Parkeer liever op enige afstand van de schoolpoort en laat uw kind over het voetpad aan dezelfde kant verder stappen.
  • Leer uw kind altijd de veiligheidsgordel om te doen.
  • Parkeer uw wagen reglementair.

Onze kinderen nemen grote mensen als voorbeeld.  Ieder van ons dient zich dan ook in te spannen om er een voorbeeldig weggedrag op na te houden. De tips hierboven kunnen daarbij zeker helpen.
We moeten er voor zorgen dat iedereen zich bewust blijft van het belang van verkeersveilig verkeer, zodat we volgend schooljaar kunnen terugblikken op een veilig en succesvol schooljaar!

Aan alle leerkrachten, kinderen een fijn schooljaar gewenst!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is