Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

De Poorter Johan

Johan De Poorter
Cultuurraad - Naschoolse kinderopvang en raad van bestuur Vondel

Bernard Staelens

Bernard Staelens
Milieuraad